Mieke Smeding-Nuus

Consultant

+31(0)30 7670350

Over Mieke
Smeding-Nuus

Als organisatie krijg je te maken met verschillende ontwikkelingen die elkaar in een steeds hoger tempo opvolgen. Het is dan ook iedere keer weer de vraag hoe je als organisatie hiermee omgaat. Is je organisatie in staat om zich aan te passen, wendbaar te zijn, maar tegelijkertijd ook om efficiënt en doelgericht te opereren?

Dit is een vraag die mij fascineert. Organisaties en teams helpen om zowel wendbaar, ondernemend maar ook effectief en doelgericht bezig te zijn. Dit omvat veel; welk organisatiemodel past hierbij, welke teams hebben we en hoe hebben we een effectief overleg als team, wat betekent dit voor onze cultuur en leiderschap, welke mindset vraag je van je mensen en hoe krijg je iedereen mee binnen de beoogde verandering?

Als consultant wil ik graag deze verandervraagstukken samen met de organisaties vormgeven en implementeren, waarbij het er vooral om gaat dat we de 1e stap in de goede richting zetten en we onderweg in staat zijn om met alle nieuwe inzichten ons weer aan te passen.

‘You don’t need to see the whole staircase, just take the first step’