Mensgericht & vindingrijk
vakmanschap

Wij hebben een jarenlange historie in het opereren op het snijvlak van business en IT.

Om hierin optimaal kansen te benutten en succesvol te veranderen, hebben wij specifieke expertise, methodieken & technieken in huis om jouw vraagstuk in de digitale transformatie apart of in samenhang aan te pakken.

Onze expertise richt zich op: Perfecte klantervaring, Operationele excellentie, Wendbaar organiseren, Data als strategische grondstof en Slagvaardige informatievoorziening/informatiemanagement-organisatie (IV/IM-organisatie).

Door hiernaast op een expertisegebied te klikken vind je meer informatie over veelvoorkomende klantuitdagingen, actuele thema’s, onze dienstverlening en verdiepende blogs en evenementen. Bekijk ook de rollen die wij vervullen bij onze opdrachtgevers.

  • Operationele excellentie
  • Wendbaar organiseren
  • Data als strategische grondstof
  • Slagvaardige IV/IM-organisatie
  • Perfecte klantervaring

Onze 
expertise

Mobilee richt zich met haar dienstverlening op onderstaande vijf expertisegebieden.


Perfecte klantervaring

Continue inspelen op klantbeleving met excellente dienstverlening.

Operationele excellentie

Prestaties verbeteren op  het gebied van klantervaring, reduceren van kosten of het verhogen van productiviteit.

Slagvaardige IV/IM-organisatie

Zet informatie en IT in om doelstellingen en strategie te ondersteunen.

Wendbaar organiseren

Slimmer samenwerken en succesvol veranderen.

Data als strategische grondstof

Data waardevol maken door nieuwe inzichten direct in de praktijk toe te passen.

Onze laatste artikelen ontvangen?

Meld je aan