Succesvol
digitaal transformeren

Het definiëren van een visie is van belang om digitaal succesvol te zijn. Dit geeft namelijk een richting aan inspanningen binnen de organisatie en zorgt ervoor dat alle belanghebbenden op dezelfde lijn zitten.

Er zijn veel mogelijkheden tot vernieuwing waarop organisaties hun diensten en producten aanbieden aan hun klanten, burgers en patiënten. Met de realisatiekracht van de consultants helpt Mobilee organisaties slimmer, efficiënter en klantvriendelijker duurzaam digitaal te transformeren.

Neem vrijblijvend contact met ons op • Operationele excellentie
 • Wendbaar organiseren
 • Data als strategische grondstof
 • Slagvaardig informatiemanagement
 • De perfecte klantbeleving
Visie & Leiderschap
Klikbare expertises

Executiekracht: essentieel voor digitalisering

Digitale transformatie op strategisch niveau kan worden gedefinieerd als het snel en flexibel aanpassen of verbeteren van bestaande dienstverlening, processen, organisatie en systemen met behulp van (nieuwe) technologieën. Het gaat niet alleen om de implementatie van nieuwe technologieën, maar ook om het opnieuw uitvinden van de manier waarop bedrijven waarde creëren en hun doel bereiken.   

Bij de executie van digitale transformatie is het van belang om het vermogen van een bedrijf te verstevigen om digitale strategieën en initiatieven effectief en efficiënt uit te voeren en te realiseren. Het gaat om het vertalen van de visie en plannen op papier naar concrete acties en resultaten in de praktijk. Deze executiekracht vereist een breed scala aan vaardigheden, waaronder wendbaar organiseren en bijvoorbeeld projectmanagement. Het vereist ook betrokkenheid en medewerking vanuit het hele bedrijf.

Een gebrek aan executiekracht kan leiden tot vertragingen, budgetoverschrijdingen en het niet behalen van de beoogde resultaten en daarom moet een organisatie blijven investeren in de juiste mensen, processen en technologieën. 

Meer informatie? Download ook het e-book over digitale transformatie op strategisch niveau.

download e-book digitale transformatie


Het belang van digitalisering op strategisch niveau

Het gesprek over digitale transformatie zou op strategisch niveau gevoerd moeten worden omdat het bijdraagt aan het behalen van strategische doelen. Denk hierbij aan het behalen van:

 • Concurrentievoordeel
 • Efficiëntie en kostenbesparingen
 • Nieuwe zakelijke mogelijkheden
 • Verbeterde klantenservice en klantbeleving
 • Verhoogde flexibiliteit en wendbaarheid
 • Verbeterde besluitvorming
 • Verhoogde medewerkerstevredenheid

Belangrijk is dat digitale transformatie op strategisch niveau een integrale aanpak vereist, waarbij alle aspecten van de organisatie worden betrokken, inclusief leiderschap, bedrijfscultuur, processen, technologieën en de relatie met de klanten. Het is een voortdurend proces dat vraagt om flexibiliteit, innovatie en samenwerking binnen de organisatie.

Benieuwd hoe Mobilee die integrale aanpak inzet bij haar opdrachtgevers? Bekijk dan enkele voorbeeldprojecten en cases voor een digitale transformatie op strategisch niveau.


Implementatieconsultant

De implementatieconsultants van Mobilee helpen organisaties bij het implementeren van nieuwe systemen, processen of strategieën. Hierbij is er altijd een samenhang tussen analyseren en realiseren. De consultants zijn veranderkundig onderlegt en hebben kennis en ervaring op het gebied van projectmanagement, bedrijfsprocessen en IT-systemen. Lees ook meer over onze rol binnen organisaties.

Benieuwd hoe Mobilee jouw organisatie kan helpen met een digitale transformatie op strategisch niveau? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 

Neem vrijblijvend contact met ons op

                   
Voorbeelden van digitalisering strategieën en initiatieven

Maandelijks publiceert Mobilee artikelen en cases rondom digitale transformatie. Wil je nu zelf aan de slag met een duurzame digitale transformatie die bijdraagt aan strategische doelstellen dan kun je meerdere (gratis) e-books downloaden op onze website zoals over De perfecte klantbeleving en over Informatiemanagement. Verder zijn enkele voorbeelden van digitalisering strategieën en initiatieven: Digitale transformatie als bedrijfsgroei-driver, Veranderende klantbehoefte en verwachtingen, Datagedreven besluitvorming, Agile werken en innovatie, Samenwerking en partnerschappen en Leiderschap en verandermanagement 


Verandermanagement als succesfactor

Digitale transformatie vereist vaak een fundamentele verandering in de manier waarop een bedrijf werkt en hoe het waarde creëert voor klanten. Dit kan leiden tot weerstand en onzekerheid bij medewerkers, en kan het succes van de digitale transformatie in gevaar brengen. 

Door verandermanagement serieus te nemen en actief te managen, kan de organisatie ervoor zorgen dat medewerkers begrijpen waarom de veranderingen plaatsvinden en wat de voordelen zijn. De consultants van Mobilee hebben kennis en ervaring binnen verandermanagement. Wat onze aanpak is bij verandertrajecten lees je op de pagina met onze rol binnen organisaties of in het e-book ‘Het kan wél: de weg naar digitale transformatie’. 

Verandermanagement bij digitale transformatiedownload e-book digitale transformatie

Strategie-executie

Het ontwikkelen van een duidelijke visie is onderdeel bij digitaal leiderschap. Mobilee heeft ervaring bij het realiseren van digitale transformatie binnen organisaties. Dit richt zich op het continu schakelen tussen de Perfecte klantbeleving en Operationele excellentie waarbij Data als strategisch grondstof, Wendbaar organiseren én een Slagvaardige informatiemanagement onderdeel zijn van de basis op orde. 

Meer over de verschillende thema’s voor een digitale transformatie op strategisch niveau, kijk bij onze expertisegebieden.

Samenhang aspecten digitale transformatieProjecten & verdieping
Nieuws

Cliëntreis in de zorg

Door Anne Wever& Jaap van der Ende& Susan Boonman | 15 maart 2021