Jerry van Veen

Geassocieerde Consultant

+31(0)30 7670350

Over Jerry
van Veen

Ik combineer ervaring binnen de gezondheidszorg met een pragmatische aanpak, gericht op het behalen van resultaat. Binnen mijn projecten heb ik ervaring opgedaan met EPD implementaties, regionale samenwerking, gegevensoverdracht, en heb ik gewerkt met verschillende softwareleveranciers (Epic, Chipsoft). Door mijn ruime ervaring heb ik goed zicht gekregen op het EPD landschap in Nederland en kan ik goed inschatten welke behoeftes zorgorganisaties hebben bij het inrichten van een EPD. Ik krijg er energie van om op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau te werken.

Ik heb oog voor de doelen van de organisatie en bezit een organisatiesensitiviteit die past bij een extern ingehuurde projectmanager. Bovenal weet ik mensen te motiveren bij verandering en te overtuigen samen resultaten te behalen. Mijn projectmanagementstijl valt het best te omschrijven als: harde afspraken met een zachte relatie.