Sanne Bink

Consultant

+31(0)30 767 03 50

Over Sanne
Bink

Ik heb ruime ervaring in organisatieontwikkeling met de nadruk op continu verbeteren en wendbaar werken. Hierin heb ik waardevolle ervaring opgedaan in het adviseren, trainen en coachen van zowel senior als operationeel management en uitvoerende medewerkers. Vanuit passie en positiviteit begeleid ik organisaties in operationaliseren en doorontwikkelen van nieuwe manieren van werken. Vanuit vindingrijk vakmanschap streef ik er naar om de manier van werken aan te laten sluiten op de organisatie en de mensen die het werk uitvoeren.

Ik geloof er in dat het hebben van een hoger doel werkt als een lonkend perspectief. Om hier naar toe te kunnen werken moet je weten waar je nu staat. Door gewaagde doelen te stellen stimuleer je de gewenste beweging. Door hier een goede prestatiedialoog te organiseren borg je dat je stap voor stap het gewaagde doel weet te bereiken.

Ik zie mijzelf als “reisgids” die de organisatie meeneemt en verandering tot leven brengt op de werkvloer. Door een combinatie van humor, een sterk gevoel voor empathie, lef en doorzettingskracht kan ik mensen op een prettige manier stimuleren en motiveren.

Bovenal ben ik overtuigd dat veranderen in “het nu” gebeurd. Niet in het verleden of in de toekomst. Mijn talent is om vanuit passie en positiviteit duurzame beweging te realiseren.