Succesvol inzetten van 
Artificiële Intelligentie

‘Hoe kan ik duurzaam waarde creëeren met Artificial Intelligence (hierna AI of kunstmatige intelligentie genoemd)? Voor welke AI-strategie kies ik en hoe zorg je dat artificiële intelligentie uit de experimentfase gaat en succesvol wordt ingezet binnen de organisatie? Hoe wordt AI op een duurzame manier verweven in je organisatie?’

Mobilee management & advies helpt organisaties met het duurzaam implementeren van AI. Zo ondersteunen wij organisaties bij het duurzaam inzetten van AI in de zorg, binnen de overheid en bij gemeentes. Meer weten over AI consultancy en duurzaam AI inzetten binnen jouw organisatie? Download dan de whitepaper AI of neem contact met ons op.


Neem vrijblijvend contact op
 • Operationele excellentie
 • Wendbaar organiseren
 • Data als strategische grondstof
 • Slagvaardig informatiemanagement
 • De perfecte klantbeleving
Visie & Leiderschap
Klikbare expertises

Wat kun je met AI

Binnen AI is er onderscheidt in ‘narrow AI’ en ‘general AI’. General AI is een onderwerp dat omgeven is door mystiek. Het onderwerp is veelvuldig gebruikt als onderwerp voor sciencefiction. Doemdenkers voorspellen apocalyptische scenario’s zoals machines die in staat zijn om het menselijke denken te imiteren.

De realiteit is echter dat bestaande toepassingen van AI zich beperkten tot ‘narrow AI’. Dit betekent het volgende: “AI is de mogelijkheid van een machine om één specifieke mensachtige taak te leren en uit te voeren. Dit kan zijn leren, redeneren of bijv. analyseren.

Met AI kun je taken in brede zin eenvoudiger, makkelijker, flexibeler en productiever kunnen uitvoeren. Bedrijven zoeken de businesswaarde van AI vooral in:

 • Verbeteren van bestaande producten;
 • Optimaliseren van operationele processen;
 • Overnemen van routinematige taken;
 • Betere besluitvorming;
 • Optimaliseren van marketing- en salesprocessen.

Download E-book

Waarde en efficiëntere 
bedrijfsprocessen creëren met AI

De opkomst van AI maakt het voor organisaties mogelijk om processen te automatiseren die voorheen alleen handmatig konden worden uitgevoerd. Met AI kunnen organisaties risico’s en kosten verminderen, operational excellence vergroten, meer wendbaar worden en bijv. nieuwe kansen creëren. De technologie is belangrijk maar het is nog veel belangrijker dat de AI-strategie daadwerkelijk leidt tot waarde voor klanten, patiënten en burgers en/of efficiëntere bedrijfsprocessen. Daarom is het nodig dat AI niet in de experimentele fase blijft hangen, maar daadwerkelijk structureel onderdeel wordt van de processen, structuren, systemen en de cultuur van de organisatie. Hi

Meer weten over duurzaam waarde creëren met AI consultancy? Download dan de whitepaper.


Whitepaper ‘Duuzaam AI’

Obstakels wegwerken bij het implementeren van AI

Bij het streven naar duurzaam succes met AI ervaren organisaties diverse obstakels die dit succes in de weg staan. Voor duurzaam succes met AI zullen organisaties strategieën moeten bedenken om deze obstakels weg te nemen. De belangrijkste obstakels bij het succesvol toepassen van AI zijn:

 • Datamanagement issues;
 • Implementatie issues;
 • Perceptie van disbalans van kosten/baten;
 • Onvoldoende AI kennis;
 • Onvoldoende begrip bij het management.

Voor het oplossen van de genoemde obstakels hebben wij als AI consultancy organisatie enkele fases beschreven die zijn gebaseerd op onze praktijkervaring. Deze fases zijn chronologische volgorde Bewustwording, Opschalen en Optimaliseren.

Onze AI consultants helpen organisaties bovenstaande obstakels weg te werken en kansen te grijpen door te excelleren in analyse- en realisatievraagstukken. Rollen die wij regelmatig  invullen zijn bijvoorbeeld die van Lean consultant/coach, Business process consultant en Business Analist. Lees meer over AI consultancy en ‘onze rol’ binnen organisaties.

Succesvol AI in organisaties


Artificial Intelligence in de zorg

AI in de zorg wordt gebruikt om de ervaring van cliënten en patiënten met een zorgorganisatie te verbeteren, klinische uitkomsten toegankelijker te maken, en een betere relatie tussen zorgverlener, mantelzorger en cliënt/patiënt te bewerkstelligen.

Daarmee biedt AI in de zorg een grote kans voor zorgorganisaties. Er wordt steeds meer geëxperimenteerd met toepassingen van AI bij zorgorganisaties. Zo is Google al enkele jaren bezig met het verder ontwikkelen van de Google Health app welke met Computer Vision en AI onregelmatigheden in huid, haar en nagels waarneemt. Maar ook binnen ziekenhuizen worden bijv. cardiologen en radiologen ondersteunt met AI algoritmes zodat echo’s en scans grondiger en sneller kunnen worden geïnterpreteerd. De Molly-app is ontwikkelt als virtuele verpleegkundige voor hartpatiënten. Op deze manier kunnen bepaalde processen bij verpleegkundigen worden weggenomen en patiënten beter worden geïnstrueerd.

Is jouw zorginstelling, ziekenhuis of VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) bezig met het ontwikkelen van een AI-strategie en -toepassing maar herken jij de organisatorische uitdagingen en obstakels voor jouw organisatie? Wil jij AI consultancy toepassen bij jouw AI-uitdagingen, of juist bij het in de praktijk brengen van AI-oplossingen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.


AI toepassen in de zorg waarde creeeren


Artificial Intelligence binnen
de overheid

AI binnen de overheid biedt grote kansen voor overheid en uitvoeringsinstanties. De techniek kan als oplossing bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken en werkprocessen binnen de overheid verbeteren. Niet voor niets wordt er ook steeds vaker met deze techniek geëxperimenteerd. Voorbeelden waar dit inmiddels al vaker wordt toegepast is veiligheid en justitie, openbare ruimte en binnen het sociale domein. De obstakels die we eerder omschreven zoals datamanagement en implementatie obstakels of het heben van gebrek aan kennis binnen de organisatie, spelen binnen de overheid een grote uitdaging. Daarbij komt dat maatschappelijk gezien publieke waarden en rechten geborgd moeten zijn. Ook hier geldt dat het succes van AI binnen de overheid verder gaat dan de techniek alleen.

Wil je nu meer weten over duurzaam implementeren van AI binnen de overheid?

Download het e-book AI

Andere onderwerpen
Wendbaar organiseren

Slimmer samenwerken en succesvol veranderen.

Slagvaardig informatiemanagement

Zet informatie en IT in om doelstellingen en strategie te ondersteunen.

Operationele excellentie

Prestaties verbeteren op  het gebied van klantervaring, reduceren van kosten of het verhogen van productiviteit.

De perfecte klantbeleving

Continue inspelen op klantbeleving met excellente dienstverlening.