Charlotte Krielaart

Geassocieerde Consultant

+31(0)30 7670350

Over Charlotte
Krielaart

Mijn talent is de combinatie van de harde en de zachte kant. Ik ben in staat om te zien wat de meeste mensen aan zich voorbij laten gaan. Met mijn (beproefde) intuïtie en kennis van mensen ben ik in staat om mensen te scannen. Ik verbind, heb oog voor mensen en weet ze mee te krijgen in de gewenste verandering. Daarvoor weet ik met lef en op een menselijke en humorvolle manier zaken bespreekbaar te maken. Daarnaast ben ik analytisch, heb snel in de gaten hoe het probleem werkelijk in elkaar zit en weet ik dit goed inzichtelijk te maken. Ik los het probleem voor mijn opdrachtgever op en ik zorg voor een robuust resultaat.

De opdrachtgever krijgt wat hij (onbewust) vraagt. Als je mij in huis haalt, verandert er echt wat: ik laat niets onbenoemd. Ik hou het grote doel voor ogen en kom tot de kern van de mensen om verandering mogelijk te maken.

Typerend voor mij: energiek, scherpzinnig, besluitvaardig, tomeloos, levensgenieter en resultaatgericht.