Verschil tussen strategisch, tactisch en operationeel besturingsniveau?

In de complexe wereld van vandaag is informatiemanagement cruciaal voor het succes van elke organisatie. Om grip te houden op de informatiestromen en deze optimaal in te zetten voor het behalen van organisatiedoelen, is een gestructureerde aanpak nodig. Het Strategisch, Tactisch en Operationeel (STO)-model biedt een nuttig kader voor het managen van informatie op verschillende niveaus binnen de organisatie.

Maar wat houden deze drie besturingsniveaus in? En hoe onderscheiden ze zich van elkaar?

Neem vrijblijvend contact op

  • Operationele excellentie
  • Wendbaar organiseren
  • Data als strategische grondstof
  • Slagvaardig informatiemanagement
  • De perfecte klantbeleving
Visie & Leiderschap
Klikbare expertises

Wat wordt bedoeld 
met strategisch niveau?

Binnen het Strategisch, Tactisch en Operationeel (STO)-model vormt het strategische niveau het fundament voor het informatiemanagement van de organisatie. Hier worden de grondige keuzes gemaakt die de richting bepalen met betrekking tot informatie en de rol die deze speelt in het behalen van de overkoepelende doelstellingen.

“IT-middelen en -systemen vormen de onmisbare infrastructuur voor het realiseren van de informatiedoelstellingen. Dit maakt IT-strategie een strategisch aspect.”

Op dit niveau is er een onlosmakelijke verwevenheid tussen de informatiestrategie en de bedrijfsstrategie. Dit uit zich bijv. in afstemming op de bedrijfsdoelstellingen, concrete doelstellingen en prioriteiten en de gewenste eindresultaten. De integratie van IT op strategisch niveau is geen optie, maar een noodzaak voor organisaties die willen overleven en gedijen in de huidige dynamische en datagedreven wereld. Door IT strategisch te integreren, kunnen organisaties hun concurrentiepositie versterken, hun besluitvorming verbeteren, efficiëntie verhogen, innovatie stimuleren en de klanttevredenheid verhogen.

Het tactische besturingsniveau: van strategie naar aanpak?

Binnen het Strategisch, Tactisch en Operationeel (STO)-model vormt het tactische niveau de brug tussen de algemene doelstellingen op strategisch niveau en de dagelijkse werkzaamheden op operationeel niveau. Op dit niveau wordt concreet ingevuld hoe de informatiestrategie uit de strategiefase in de praktijk kan worden gebracht. Denk hierbij aan het maken van een Business-/informatieplan, Procesinrichting of Portfoliomanagement. Managers op tactisch niveau spelen een sleutelrol in het vertalen van strategische doelstellingen naar concrete acties en het managen van de uitvoering van informatieprojecten. Meer lezen?

Download het e-book ‘Het kan wél: digitale transformatie’

Operationeel management: van plan naar prestatie

Kijk je naar de derde schijf, dan kom je uit bij operationeel management. Hier wordt specifiek gekeken naar het productieproces op de werkvloer. Denk bijvoorbeeld aan regels voor het juist instellen van een machine, maar ook het maken van planningen en het aansturen van het team. Op operationeel niveau kijk je naar de korte termijn en ben je veel meer bezig met het eindproduct van jouw organisatie. Tactische en operationele doelstellingen liggen altijd in het verlengde van elkaar – of zouden dat moeten. Als er op operationeel niveau vastgelegd wordt hoe een medewerker een machine goed kan instellen, dan is er op tactisch niveau al nagedacht over hoe die machine zo efficiënt en kostenbesparend mogelijk kan worden gebruikt. Beide managementvormen dienen het hogere doel: de strategische visie met een uniek product voor de doelgroep. Zo blijven deze drie altijd met elkaar verweven. Wil je nu meer lezen over het samenbrengen van Strategische, Tactische en Operationele niveaus binnen informatiemanagement? Lees dan het verdiepende artikel over dit onderwerp.

Strategisch tactisch operationeel voorbeeld

Welk van de drie managementvormen het meeste budget en prioriteit krijgt in jouw organisatie, ligt aan de doelstellingen die je maakt. Wil je producten ontwikkelen met een zo laag mogelijke kostprijs of wil je juist de nieuwste technologieën verwerken in het eindproduct? De strategische keuzes die je maakt, vloeien door in de gehele organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de digitalisering van belastingaangiftes, de implementatie van apps om burgers de ruimte te bieden om online zaken te regelen, of de ontwikkeling van zorgplatformen. In al deze gevallen is een succesvolle uitvoering afhankelijk van de effectieve samenwerking tussen strategische, tactische en operationele niveaus. Wil je hier meer over lezen? Lees dan het artikel ‘u vraagt naar wij draaien naar samen organiseren’ binnen informatiemanagement of neem vrijblijvendcontact met ons op.

Neem contact met ons op

Informatiemanagement in het huidige tijdperk

In het digitale tijdperk is informatietechnologie (IT) onlosmakelijk verbonden met ons dagelijks werk. Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel, waardoor organisaties voortdurend moeten adapteren. Informatiemanagement was traditioneel gericht op het afstemmen van de businessbehoeften op het IT-aanbod. Deze benadering creëert echter een scheiding tussen de business- en IT-wereld, met mogelijk conflicterende belangen en ambities.

Informatiemanagement 2.0 gaat verder dan deze dualiteit. Daarom omschrijven wij in het e-book hoe je de samenwerking stimuleert en ook strategie, tactiek en operationeel verder samenbrengt. Het streeft naar intensieve samenwerking tussen business en IT om ware verbinding te realiseren. Dit vereist een fundamentele transformatie in de manier waarop we over informatiemanagement denken en handelen.

Samen sterker met informatiemanagement 2.0


Projecten & verdieping