Waarde
creëren uit

management van data

Data is in ons dagelijks leven niet meer weg te denken en overal. Organisaties verzamelen steeds meer data en wij als consumenten gebruiken deze data. Ook binnen jouw organisatie wordt er ongetwijfeld veel data bewust of onbewust verzameld. Hoe je met deze data omgaat, verzamelt, beveiligd én de betrouwbaarheid van data, wordt allemaal bepaald door de juiste management van data. Hoe kan datamanagement helpen in het borgen van een datastrategie voor jouw organisatie? Wat zijn de voordelen van datamanagement en waarom zou jouw organisatie hier aan moeten doen?

Mobilee heeft jarenlange ervaring in de realisatie van datagedreven werken en het opzetten en managen van een datastrategie. Meer informatie?


Neem vrijblijvend contact op

 • Operationele excellentie
 • Wendbaar organiseren
 • Data als strategische grondstof
 • Slagvaardig informatiemanagement
 • De perfecte klantbeleving
Visie & Leiderschap
Klikbare expertises

Wat is datamanagement?

Datamanagement is alles wat te maken heeft met databeheer; verzamelen, beheren, actualiseren en onderhouden van data binnen een organisatie. Zo wordt er gekeken naar databestanden en worden mutaties in databestanden gecontroleerd. Daarnaast worden databestanden verrijkt door het combineren van datastromen of door het toevoegen van externe data. Als dit op de correcte manier wordt gedaan dan ligt data-ethiek hier ten grondslag en wordt dit volgens de laatst geldende AVG-regelgeving gedaan. Om waarde te halen uit data is het belangrijk dat de basis op orde is en de data betrouwbaar. Op deze manier kunnen belangrijke managementbeslissingen worden genomen op basis van beschikbare en correcte informatie. Datamanagement heeft hierbij de volgende belangrijke taken:

 • Verzamelen van de juiste data
  De juiste data verzamelen op een betrouwbare manier. De gegevenshuishouding, oftewel de basis, is hierbij op orde. Datamanagement bepaalt op welke basis en welke data er besluiten moeten worden genomen binnen de afdeling, het team of de organisatie. Het ultieme doel is hierbij dat de data moet bijdragen aan de algehele strategische doelstellingen van de organisatie.
 • Beheren van data
  Bij het beheren van data wordt de data geordend en gestructureerd zodat deze door toegewezen personen in de organisatie kan worden gebruikt. Het is voor medewerkers duidelijk welke definitie van data jouw organisatie hanteert en welke data toegankelijk en beschikbaar is. Datastromen worden beheerst en uiteindelijk wordt beschikbare data ingezet voor strategische doelstellingen binnen jouw team, project of organisatie.
 • Data-ethiek en onderhouden en beveiligen van data
  Datamanagement zorgt ervoor dat data actueel en beveiligd is volgens de geldende AVG-regels. Er wordt op een zorgvuldige wijze omgesprongen met data-ethiek en de vraag ‘hoe we willen we als organisatie dat er met data wordt omgegaan?’ wordt intern gesteld. De nieuwste AVG-regels moeten hierbij in acht worden genomen door iedereen die toegang heeft tot die data. Zeker als er belangrijke besluiten moeten worden genomen, is het raadzaam om dit te doen op basis van real-time en/of actuele data.

Mobilee helpt bij het opzetten van datamanagement voor jouw organisatie door op een gestructureerde en projectmatige wijze een lange termijn oplossing op te zetten waardoor er concrete waarde ontstaat bij onze klanten. Meer informatie, neem contact met ons op.

Voordelen van
datamanagement

Als er op een correcte manier wordt omgegaan met datamanagement kan een organisatie veel waarde halen uit het verbeteren van bedrijfsprocessen, een product of dienst. Goed datamanagement draagt bij aan strategische doelstellingen en is daarmee een essentieel onderdeel van digitale transformatie. Door op dezelfde overzichtelijke plek data op te slaan, zijn deze gegevens beschikbaar in een datamanagementsysteem voor aangewezen personen in de organisatie. Bedrijfsprocessen kunnen goed worden uitgevoerd en gemonitord én het management kan beslissingen baseren op grond van beschikbare data.

Goed datamanagement zorgt er ook voor dat de kwaliteit van data goed is en blijft. Dit is belangrijk om snel juiste bedrijfsbeslissingen te nemen. Door alle data in één systeem te organiseren, voorkomt dit dataverlies. Wel is het heel belangrijk dat verzamelde data actueel is en er consistent data in het datamanagementsysteem blijft binnenkomen. Dit kan door intern de juiste systemen aan elkaar te knopen of door externe informatiebronnen toe te voegen. Met een gebruiksvriendelijk datamanagementsysteem waarbij er voor de output ook nog eens gebruik wordt gemaakt van dashboards, blijft alles eenvoudig en overzichtelijk bij elkaar.

Master en
Enterprise datamanagement

Er zijn verschillende termen rondom datamanagement. Zo wordt er o.a. onderscheid gemaakt tussen Master Data Management en Enterprise Data Management. De verschillen tussen de definities zijn:

 • Master datamanagement
  Master Data Management, ook wel MDM genoemd, betekent dat alle data centraal wordt opgeslagen in jouw organisatie. We hebben het over de ‘master data’ in een ‘master file’ en dit kan gaan over verkoopinformatie, voorraadbeheer, informatie over processen, een klant of een dienst.
 • Enterprise datamanagement
  Enterprise Data Management, ook wel EDM genoemd, betekent dat het om een organisatie-brede aanpak van datamanagement gaat. We hebben het bij enterprise datamanagement over het over een gestructureerde wijze identificeren, classificeren, registreren, modelleren, ontsluiten, beveiligen, archiveren en vernietigen van gegevens.

Mobilee hielp verschillende klanten met datagedreven werken en datamanagement. Bekijk ook onze case vanuit Eurocross Assistance en onderstaande video.

Wat valt er onder
data?

Onder data vallen alle gegevens die een organisatie digitaal verzameld over bedrijfsprocessen, klanten, diensten en producten. Bij de juiste presentatie van data, geeft dit gebruikers inzicht en helpt dit organisatie-breed om niet meer alleen beslissingen te nemen op basis van instinct maar juist op basis van informatie.

Denk aan bijvoorbeeld verkoop- en inkoopcijfers, klantinformatie, of persoonsgegevens. Naast de data die je als bedrijf zelf verzameld, krijg je als organisatie ook steeds vaker te maken met data via externe bronnen. Hoe je echter op een correcte en ethische manier mee omgaat wordt bepaald aan de hand van vooraf afgestemde wenselijk gedrag en data-ethiek en de actueel geldende AVG-regels.


Ontvang nieuws over datagedreven werken in je mailbox

Andere onderwerpen
Wendbaar organiseren

Slimmer samenwerken en succesvol veranderen.

Slagvaardig informatiemanagement

Zet informatie en IT in om doelstellingen en strategie te ondersteunen.

Operationele excellentie

Prestaties verbeteren op  het gebied van klantervaring, reduceren van kosten of het verhogen van productiviteit.

De perfecte klantbeleving

Continue inspelen op klantbeleving met excellente dienstverlening.

Projecten & verdieping