Wendbaar realiseren draait om doen, samen doen!

Door Sanne, Yorick, Anne, Lorraine, Mieke | 7 maart 2023
Wendbaar organiseren

Voor doen, samen doen, zelf doen: dat is wat wij doen bij onze klanten. Je herkent het misschien wel dat het in de praktijk moeilijk is om vanuit het maken van plannen door te pakken in het doen. Om met elkaar in de doen houding te komen is het belangrijk om je wendbaar te organiseren of zoals wij dit als realisatiepartner noemen ‘wendbaar realiseren’. Dit is het eerste artikel in een reeks van verschillende uitingen, waarin wij je meenemen in onze visie op wendbaar realiseren. In deze introductie staan wij stil bij waarom wendbaar realiseren belangrijk is en waarom dit verder gaat dan het wel bekende wendbaar organiseren.

Het is tegenwoordig niet meer de vraag óf je als organisatie meer wilt inspelen op de snelheid van veranderen, het is één van de belangrijkste voorwaarden waar je als organisatie invulling aan moet geven. In de praktijk zie je namelijk dat gedurende een jaar, laat staan gedurende meerdere jaren, veel gebeurt wat je van tevoren niet had voorzien. Kijk alleen maar waar we de afgelopen jaren tot en met de dag van vandaag mee worden geconfronteerd. Van een Coronapandemie, een oorlog in Oekraïne tot onlangs de aardbeving in Syrië en Turkije. Dit zijn grote impactvolle gebeurtenissen en zo gebeuren er ieder jaar, kwartaal, maand, dag en uur verschillende dingen die van ons vragen om te reageren. 

Om je als organisatie te kunnen aanpassen aan verschillende omstandigheden waarmee je wordt geconfronteerd, is het belangrijk om iedereen binnen jouw organisatie mee te nemen in de richting waar de organisatie zich naar toe beweegt of wil bewegen. Daarnaast moet je als organisatie de mogelijkheid faciliteren om continu te kunnen aanpassen waar dat nodig is.  

Wendbaarheid realiseren draait om samen doen!

Het zogenoemde wendbaar werken en organiseren is één van de meest besproken onderwerpen binnen organisatieontwikkeling van het afgelopen decennia. Termen als Agile, Scrum en Lean zijn inmiddels niet meer weg te denken, net als de constante stroom aan verandertrajecten binnen organisaties.

Meer trends en informatie over wendbaar organiseren ontvangen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Kansen zitten hem in het transformeren van de organisatiestructuur én organisatiecultuur naar een wendbare en duurzame manier van werken. Wij zetten graag uiteen wat wendbaar realiseren betekent voor de mensen binnen jouw organisatie. Aangezien een organisatie op zichzelf niet iets realiseert: het zijn de mensen in de organisatie die daadwerkelijk resultaten realiseren.  

Wat betekent wendbaar?

“Wendbaar” is een term die nogal vaak langs komt en waar verschillende betekenissen aan wordt gegeven. Zo betekent dit volgens de Van Dale “makkelijk draaiend of manoeuvrerend” en geeft De Nederlandse Encyclopedie de omschrijving “iets wat makkelijk aangepast of van richting veranderd kan worden.” 

In dit artikel hebben wij het over wendbaar(heid) vanuit de volgende definitie: 

”Wendbaarheid is dat je als organisatie je weet aan te passen aan de veranderende omstandigheden om je heen en dit in een continu proces.” 

Wendbaarheid realiseren draait om samen doen!

In de praktijk wendbaarheid realiseren binnen een organisatie

Voor een succesvolle en blijvende verandering is het in verbinding staan met elkaar het belangrijkste. In de praktijk lijken veel organisaties dit nog wel eens te vergeten. Als voorbeeld nemen we het proces van het opstellen van een (meerjarig) jaarplan.  

Vaak begint dit proces in de 2e helft van het jaar en valt het samen met één van de drukste periodes van het jaar. Vooral in het laatste kwartaal moet er nog extra hard gewerkt worden aan het behalen van het jaarplan van dat jaar; veel organisaties voeren dan de beoordelingsgesprekken met de medewerkers en zo zijn er nog meer voorbeelden waardoor het einde jaar een extra drukke periode is.  

Kenmerkend voor het jaarplanproces is dat het vooral gaat om het goed formuleren van de doelen voor komend jaar, waarbij de teams om input wordt gevraagd. De manier waarop dit gebeurt is vaak meer een papieren exercitie dan dat de teams daadwerkelijk betrokken worden. In de praktijk is het vaak een directie- en/of managementteam dat het jaarplan opstelt.  Het vormgeven van een jaarplan is juist een uitgelezen kans om de wendbaarheid van de organisatie te stimuleren. In plaats van een plan van aanpak waarin alles voor een heel jaar is vastgelegd, zou het vooral gebruikt moeten worden als richtinggevend, waarbij je gedurende het jaar met elkaar kunt toetsen of we nog op koers liggen. 

Het jaarplan is op die manier dan een middel om in verbinding te staan met alle collega’s en om een gezamenlijke beweging te organiseren. Een vraag die wij vaak horen op de werkvloer is “Hoe kan ik met mijn dagelijks werk actief bijdragen aan wat nodig is om in te spelen op de veranderende omstandigheden én invulling geven aan de koers van de organisatie?” Hieruit blijkt dat de verbinding tussen het dagelijks werk en dus de mensen die dit uitvoeren met het jaarplan vaak niet of onvoldoende aanwezig is. Met alle negatieve gevolgen die dit kan hebben.  

Medewerkers maken een wendbare organisatie mogelijk

Het wendbaar inrichten van een organisatie is niet nieuw; het is een ambitie die veel organisaties nastreven. Al jaren wordt hier veel aandacht aan gegeven, waarbij wij een stijgende trend in de aandacht voor de mens zien. Een wendbare organisatie vraagt namelijk veel van haar betrokken medewerkers. Het zijn de mensen die wendbaar realiseren mogelijk maken en niet de organisatie. De organisatie faciliteert het proces en stimuleert, motiveert en inspireert. 

De aanpak voor het realiseren van een wendbare organisatie is voor iedere organisatie weer anders en vraagt om maatwerk vanuit vindingrijkheid en een sterke mate van inlevingsvermogen. Een belangrijke voorwaarde is een gedragen visie. Met een gedragen visie bedoelen we dat voor iedereen duidelijk is waar de organisatie naar toe wil en dat hier ook een gezamenlijk motivatie voor aanwezig is, alle klokken staan gelijk.  

De weg ernaar toe hangt af van wat je onderweg tegenkomt en leert. Hierbij is het belangrijk dat je mensen en teams hebt die kunnen meebewegen en de verandering omzetten in realisatiekracht.  

Naast de voorwaarde van een gedragen visie werk je in de aanpak zowel aan de structuur als de cultuur binnen een organisatie. De structuur is gericht op zowel de doorvertaling van de ambitie naar duidelijke gekozen strategieën en doelen in de verschillende lagen van de organisatie, alsook op het ritme van overleggen, evalueren en reflecteren. Cultuur is gericht op leiderschap en het specifieke gedrag dat hierbij nodig is. Beiden moeten gericht zijn op het faciliteren van de goede dialoog die tot stand komt vanuit bewuste samenwerking. Het is de kunst om de kracht van het potentieel van iedereen in de gehele organisatie aan te boren en tot leven te brengen.  Dit kan op veel verschillende manieren, uiteenlopend van een toevallig gesprek bij de koffieautomaat tot een uitgebreide workshop over teamdoelen en benodigde teamrollen.  

“Het is de kunst om de kracht van het potentieel van iedereen in de gehele organisatie aan te boren en tot leven te brengen.”

Realiseer jouw veranderaanpak en Practice what you preach

Onze overtuiging is dat de mens centraal staat en dat organiseren faciliterend is aan daadwerkelijk realiseren. We bedoelen hiermee dat je kunt organiseren zonder te realiseren. Je staat in de startblokken en je hebt je plan gemaakt. Voer je het plan echter ook daadwerkelijk uit? Durf je het plan gedurende de uitvoering aan te passen of is het plan leidend? En neem je iedereen die je hierbij nodig hebt genoeg mee?  Wij geloven erin dat het om DOEN gaat en dit op verschillende niveaus. Wij zetten daarom in op eerst voordoen, daarna samendoen om het vervolgens zelf te kunnen doen.

“Wij zetten in op eerst voordoen, daarna samendoen om het vervolgens zelf te kunnen doen.”

Hiermee ga je samen ontdekken wat wel en niet werkt en ontstaat uiteindelijk een passende manier van werken die past bij jouw organisatie. 

Plezier en positiviteit als onderdeel van de realisatie- aanpak

Vraag jij jezelf wel eens af: wat is het belangrijkst, de reis of de bestemming? Wij vinden vooral het gezelschap dat de reis maakt richting de bestemming het belangrijkst. Wendbaar realiseren draait om mensen! De kracht van wendbaar organiseren binnen organisaties zit hem in het bepalen van de bestemming en het faciliteren van de reis.

“De kracht van wendbaar organiseren binnen organisaties zit hem in het bepalen van de bestemming en het faciliteren van de reis.”

Zonder plezier en draagkracht is het bereiken van jouw bestemming veel lastiger. Zo schreven wij eerder al eens over het belang van de FUN-factor want zonder vrolijkheid en positiviteit is verbinding maken lastig en zal de nieuwe werkwijze minder makkelijk worden geaccepteerd.  

Het ontwikkelen van eigenaarschap en bijbehorend verantwoordelijkheidsgevoel zijn mooie voorbeelden van persoonlijke groei die ontstaat als je samen aan de slag gaat. Het gaat om het gezelschap dat de reis maakt op weg naar de bestemming! 

En nu aan de slag met wendbaarheid realiseren!

Wendbaar realiseren gaat over samen beleven, samen doen, samen plezier hebben en als partners elkaar versterken. Een co-creatieproces, waarbij van elke stap wordt geleerd. Het is leren door te doen. Door ruimte te geven voor experimenteren en fouten maken ontstaat er ruimte voor groei!  

“Door ruimte te geven voor experimenteren en fouten maken ontstaat er ruimte voor groei!”

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: onze overtuiging is dat de mens centraal staat en dat organiseren faciliterend is aan daadwerkelijk realiseren. Vanuit Mobilee realiseren we verandering door een mensgerichte aanpak, waarbij vindingrijk vakmanschap en plezier zorgen voor het gewenste resultaat. In het volgende artikel nemen wij je graag mee in hoe wij dit in de praktijk bij onze klanten aanpakken. Ben je nu al benieuwd en/of op zoek naar een vrijblijvend advies? Neem dan contact met ons op of schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Hierin delen we regelmatig tips voor het wendbaar realiseren van verandering voor jouw organisatie.

Neem contact met ons op

Contacteer ons

Op 22 juni organiseren wij een webinar rondom continu verbeteren en wendbaar realiseren, waarbij we je verder meenemen in hoe je juist dat doen verder kunt stimuleren. Wil je hier bij zijn? Schrijf je dan in via de volgende pagina.

Meer over de consultants:

Sanne Bink

Consultant

+31(0)30 767 03 50

Anne Wever

Consultant

+31(0)30 7670350

Lorraine Ho

Consultant

+31(0)30-7670350

Mieke Smeding-Nuus

Consultant

+31(0)30 7670350

Yorick Kuijper

Consultant

+31(0)30 7670350

Lees ook:


Ontvang meer artikelen direct in je inbox:

Aanmelden