Strategie-realisatie met behulp van workshops: jouw ultieme checklist!

2 januari 2024
Wendbaar organiseren Workshop Canvas

Download het workshop-canvas

Wat betekent het nu écht als je een strategie wilt realiseren? Hoe zet je nieuwe ideeën om in realisatiekracht? In een eerder artikel ‘’Wendbaar realiseren draait om doen”, hebben we je meegenomen hoe je als organisatie succesvoller doelen kunt bereiken door eerst het voor te doen, vervolgens het samen te doen en als laatste medewerkers het zelf te laten doen. Juist het doen, zorgt voor realisatie! Workshops zijn de perfecte manier om gezamenlijk aan de slag te gaan met een thema. Dat is ook precies de reden waarom we workshops regelmatig inzetten bij organisaties.

Hoe passen workshops in het grote plaatje en hoe doen wij het op de Mobilee manier? Lees verder voor de ins & outs en een handige checklist die van jou een Workshop Wizard maken!

Waarom een workshop binnen strategie-realisatie?

Workshops, ze zijn het ultieme middel om jouw strategie op een agile, of beter gezegd een wendbare, manier te realiseren. Binnen Mobilee zijn we er dol op! Door het houden van workshops betrek je iedereen bij die strategie: van de eerste gezamenlijke begripsvorming rond de strategie tot het daadwerkelijk inbedden ervan in de organisatie. Workshops draaien om DOEN en vooral om SAMEN doen.

Op expeditie met digitaal leidersDe deelnemers in een workshop gaan samen heel praktisch aan de slag: de nadruk ligt op samenwerken en op leren terwijl we aan het doen zijn (dit noemen wij ook wel experiential learning*). Vanuit onze rol als facilitator zorgen wij voor een passend en inspirerend ontwerp (zie ook ons artikel over plezier op het werk) – en uitvoering – van een workshop met aandacht voor groepsdynamiek, timing en flow. De bedoeling is dat iedereen met méér energie de workshop uitloopt dan toen ze eraan begonnen. Waarom workshops zo goed werken is hierom:

  • Je creëert gezamenlijk begrip

Door samen aan de slag te gaan met het betreffende onderwerp van de workshop laat je deelnemers, met elk hun eigen perspectief, expertise en achtergrond, tot gezamenlijke begripsvorming over dat onderwerp komen. Je maakt gebruik van de collectieve intelligentie van de groep. Het geeft ruimte aan de wijsheid van de minderheid, waardoor iedereen zich gehoord voelt.

  • Je vergroot ieders betrokkenheid

Workshops gaan over bewust samenwerken, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen. In een workshop gaan de deelnemers zelf aan de slag en ze nemen zo dus actief deel aan het besluitvormingsproces. Dit vergroot de kans op succes in het uitvoeren ervan.

  • Je genereert energie en plezier

Workshop zijn bij uitstek de plek om via interactieve en creatieve werkvormen mensen aan het denken en aan het werk te zetten. Een goede workshop is simpelweg leuk om aan deel te nemen! Waarom workshops zo effectief zijn bij het bereiken van doelstellingen is dus duidelijk. Hoe je dit op een effectieve manier doet, laten we je hieronder zien door middel van de Mobilee-workshop-checklist.

Neem contact met ons op

De ideale Mobilee-workshop-checklist

Een goede workshop heeft verschillende elementen die bijdragen aan wat jij als organisator van de workshop wilt bereiken! Per workshop kan je doel immers verschillen. In de voorbereiding en uitvoering van je workshop moet je de volgende acht elementen meenemen:

1) Een duidelijk doel

Een goede workshop heeft een helder en een haalbaar doel. De deelnemers weten wat ze kunnen verwachten en wat ze aan het einde van de workshop zouden moeten hebben geleerd of bereikt.

TIP:
Inspireer van tevoren deelnemers door bijvoorbeeld voor de workshop al een vraag te stellen. Op deze manier zet je ze alvast aan het denken en neem je hen mee op reis.

2) Ken je doelgroep

Besef wie de deelnemers aan de workshop zijn. Samen met het doel van de workshop zorg je ervoor dat het materiaal en de workshop-activiteiten aansluiten bij de behoeften, vaardigheden en interesses van de deelnemers. Houd er ook rekening mee dat iedereen anders is en op een eigen manier informatie tot zich neemt en verwerkt, zeker in een workshop!

3) Opbouw

Stem doel, doelgroep en opbouw van een workshop goed op elkaar af. Bij de opbouw van een workshop zorg je voor een logische opbouw (kop, romp, staart), zet je de deelnemers zelf aan het werk (jijzelf gaat vooral niet alleen maar zenden) en wissel je de werkvormen af; van stille zelfreflectie naar oefeningen in tweetallen en plenaire activiteiten. Kijk ook hoeveel tijd je tot je beschikking hebt voor de workshop en pas daarop de opbouw aan. Soms zou je wel een dagdeel van je deelnemers willen claimen, in de drukte van alledag is dit helaas niet altijd mogelijk. Bedenk in hoeverre de tijd invloed heeft op de haalbaarheid van je doelen.

Opbouw workshop design

Neem aan het einde van de workshop de tijd om deze met de deelnemers te evalueren. Hun feedback kan waardevolle inzichten bieden voor toekomstige workshops. Daarnaast is het ook belangrijk om te zorgen voor opvolging, bijvoorbeeld door middel van additionele informatie die je nastuurt of aanvullende gesprekken of sessies.

4) Creatieve en interactieve opzet

Workshops zijn per definitie interactief. Interactie bevordert het leren en de betrokkenheid van de deelnemers. Moedig deelnemers daarom aan om vragen te stellen, actief betrokken te zijn bij en actief deel te nemen aan oefeningen en discussies. Ook hier geldt: houd er rekening mee dat iedereen anders is! Geef deelnemers ook de optie om even niet te hoeven meedoen (the right to pass).

Geef deelnemers van jouw workshop ‘The right to pass’

5) Energie en plezier

Samen plezier maken verbindt mensen, het geeft energie en energie is wat je nodig hebt bij een workshop! Wij noemen dit ook wel FUNctionaliteit. Begin je workshop met een passend energieniveau en eindig deze ook met de juiste energie. Zowel aan de start als aan het einde van je workshop wil je dat deelnemers zich goed voelen over hun deelname aan de workshop en over wat zij gezamenlijk hebben geleerd en hebben gecreëerd! Positieve gevoelens zorgen dat de workshop – en de inhoud ervan – beter blijft hangen! Locatie, materialen en hulpmiddelen spelen hierbij een grote rol (zie ook punt 7).

6) De facilitator van de workshop

De facilitator van de workshop is essentieel: de energie die hij of zij geeft, zal ook de energie zijn die de workshop heeft! Dus laat de facilitator die rol pakken! Afhankelijk van de situatie hoeft de facilitator niet per sé kennis te hebben van het onderwerp van de workshop. Wel moet de facilitator de vaardigheden bezitten om de deelnemers als groep en als individuen te motiveren, hen te inspireren en hen te begeleiden om aan het einde van de workshop te komen tot concrete resultaten. Wendbaarheid is hierbij essentieel (zie ook punt 8).

7) Locatie, materialen en hulpmiddelen

Kies bij jouw sessie voor een locatie die past bij de workshop. Een creatieve locatie of setting helpt om uit de dagelijkse gang van zaken te stappen en nieuwe ideeën te laten ontstaan. Hetzelfde geldt voor ondersteunend materiaal en hulpmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan muziek, een lekker hapje en drankje en creatieve flips en posters.

8) Wendbaarheid

Tijdens de workshop kunnen dingen anders gaan dan je had gepland. Wees dan niet te streng voor jezelf! Wat helpt is om het volgende te onthouden: “Het kan niet fout gaan, hooguit anders dan verwacht”. Beweeg mee met de groepsdynamiek: laat deze leidend zijn, niet jouw eigen planning als facilitator.

Het kan niet fout gaan, hooguit anders dan verwacht.

Voor het organiseren van workshops gebruiken wij het handige Workshop Design Canvas van Mobilee. Hierin doorloop je alle stappen en vul je deze in voordat je workshop plaatsvindt. Zie ook het voorbeeld hieronder (klik voor een grotere weergave) Wij delen graag een blanco canvas zodat je deze stapsgewijs kunt invullen. Op deze manier zorg je dat je over alle elementen hebt nagedacht. Downloaden van het canvas doe je via de button hieronder.

Download het workshop-canvas

Strategie realiseren met workshops

Workshops op de Mobilee-manier

Workshop zakelijk tekenen groep

Vindingrijk vakmanschap, resultaatgericht en mensgericht zijn de kernwaarden van Mobilee.  Deze kernwaarden vind je ook terug in hoe wij workshops vormgeven. De workshops die wij verzorgen zijn leuk, effectief en impactvol door onze keuze voor interactieve, creatieve en activerende werkvormen. Lees bijvoorbeeld meer over de workshop Zakelijk Tekenen.

Vindingrijk Vakmanschap: Creativiteit in Actie

Vindingrijkheid is de hoeksteen voor onze aanpak van workshops. Onze consultants zetten workshops zodanig op, dat deelnemers hun ideeën vrij kunnen laten stromen. Wij stimuleren deelnemers hun creatieve grenzen te verkennen en innovatieve oplossingen te bedenken voor complexe uitdagingen door simpele en praktische activiteiten, brainstormsessies en interactieve werkvormen. Zo wordt er bij de workshop Zakelijk Tekenen met creativiteit gezamenlijk gewerkt aan effectieve communicatie en begrip.

Download het workshop-canvas

Mensgericht: Empathie en Samenwerking

Het hart van onze workshops is de mens. Een succesvolle samenwerking begint met empathie en begrip voor de behoeften en doelen van ieder mens. Onze workshop-aanpak is niet alleen gericht op het snappen van uitdagingen en het komen tot mogelijke oplossingen, deze is ook gericht op het luisteren naar de diverse stemmen in de groep.

In onze workshops moedigen wij deelnemers aan om elkaars perspectieven te begrijpen en te waarderen. We creëren een inclusieve omgeving, stimuleren de kracht van collectieve intelligentie en versterken de dynamiek onder de deelnemers.

Fysieke beweging tijdens online meeting FUN

Resultaatgericht: Concrete Acties en Opvolging

Een workshop zonder tastbare resultaten kan voelen als verloren tijd. Daarom zijn workshops van Mobilee gefocust op vooruitgang en resultaten. We stellen heldere doelen aan het begin van elke workshop – met inbreng van de deelnemers – en werken vervolgens met hen samen om deze ook te bereiken. Onze workshops ontwerpen we zodanig dat deelnemers naast het verkrijgen van inzichten, samen acties kunnen definiëren die leiden tot (meetbare) verbeteringen en groei. Lees meer over onze workshop Zakelijk Tekenen van Mobilee.

Zelf op een effectieve manier aan slag met het organiseren van workshops: download dan gratis onze Workshop-Design-Canvas of neem contact op met één van onze experts: Lard Munten, Lorraine Ho, Mieke Smeding-Nuus, Sanne Bink, Anne Wever, Yorick Kuijper, en Mart Klifman.

Neem contact met ons op

*: Experimental Learning Model (ELM) van David A. Kolb

Over de consultants:


Sanne Bink

Consultant

+31(0)30 767 03 50

Lorraine Ho

Consultant

+31(0)30-7670350

Mieke Smeding-Nuus

Consultant

+31(0)30 7670350

Lees ook:


Meld je aan voor de Mobilee nieuwsbrief

Aanmelden