Lessen uit verandermanagement: 5 inzichtelijke fouten

2 november 2023
Verandermanagement

Verandering is vaak een uitdagend proces. Wat zijn de cruciale fouten die je moet vermijden als je jouw organisatie succesvol wilt transformeren? We bespreken verandermanagement met consultant Wilco Ouwens van Mobilee.

1. Te laat medewerkers betrekken

In sommige organisaties wordt de beslissing tot verandering door het management genomen zonder de medewerkers er op tijd bij te betrekken. Het resultaat is dat iedereen weet dat er een verandering plaatsvindt, maar niemand begrijpt wat er precies gebeurt of wanneer het zal worden geïmplementeerd. Wilco benadrukt dat dergelijke ingrepen in de werkwijze leiden tot weerstand en onzekerheid. Hij raadt aan om medewerkers vanaf het begin bij het proces te betrekken en de verandering integraal onderdeel te maken van de gehele organisatie. Het erkennen van twijfels en zorgen van medewerkers is essentieel.

2. Te grootse ambities en te snelle veranderingen

Een veelvoorkomende fout is volgens Wilco het streven naar te snelle en grootschalige veranderingen. Dit komt met name voor bij grote IT-projecten en organisatorische transformaties. Ondernemers en managers met ambitieuze doelstellingen willen vaak dat de hele organisatie van de ene op de andere dag verandert. Dit is echter zelden een effectieve aanpak. Veranderingen vereisen tijd en capaciteit. Wilco adviseert om veranderingsprocessen op te splitsen in behapbare stappen. Zelfs als er ingrijpende veranderingen nodig zijn, kunnen deze het beste in kleinere deelveranderingen worden opgedeeld om de kans op succes te vergroten.

Meer nieuws over verandermanagement en digitale transformatie? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

3. Geen ruimte voor fouten

Het loslaten van oude routines en werkwijzen is vaak moeilijk voor medewerkers, en weerstand is te verwachten. Een valkuil is het kritiseren of negeren van fouten binnen veranderingsprocessen. Wilco benadrukt het belang van het omarmen van fouten als leermomenten. Het toestaan van fouten en het creëren van een omgeving waarin medewerkers zich veilig voelen om fouten te maken, is cruciaal voor een succesvolle verandering. Fouten moeten worden benut om het uiteindelijke resultaat te verbeteren, anders zullen medewerkers teruggrijpen naar oude, vertrouwde routines.

4. Micromanagement

Wilco, een specialist in digitale transformatie, ziet vaak organisaties die streven naar meer wendbaarheid en agile werken. Het is van essentieel belang dat medewerkers de vrijheid krijgen om zelf beslissingen te nemen. Helaas gebeurt dit niet altijd. Wilco noemt een voorbeeld waarbij het management zelfsturende teams wilde, maar tegelijkertijd gedetailleerde rapportages van de medewerkers eiste. Dit gebrek aan vertrouwen vormde een obstakel voor de gewenste verandering. Hij benadrukt dat veranderingsprocessen een ander type leiderschap vereisen, met een focus op coaching en faciliteren. Leiderschap moet binnen teams worden gecreëerd, waarbij het stimuleren van goed voorbeeldgedrag en het bespreken van fouten centraal staan.

5. Te veel nadruk op theoretische veranderingsmodellen

Er bestaan talloze theoretische modellen en methodieken voor verandermanagement. Wilco waarschuwt tegen het star vasthouden aan deze modellen, omdat dit kan leiden tot geforceerde veranderingen. In plaats daarvan adviseert hij om de essentie van deze modellen te begrijpen en de nuttige en bewezen elementen toe te passen. Organisaties moeten vermijden om veranderingen volledig uit te werken voordat ze beginnen. De praktijk is vaak weerbarstig en verandering verloopt zelden precies zoals gepland. Het is daarom belangrijk om open te staan voor aanpassingen en tevreden te zijn met een ontwerp dat voor een groot deel compleet is, en dit ontwerp vervolgens in de praktijk te toetsen en aan te passen op basis van de werkelijkheid.

Dit interview is in samenwerking met MT Sprout tot stand gekomen en is eerder op de website van MT Sproutverschenen.

Wil je nu zelf aan de slag met verandermanagement? Schrijf je dan in voor onze tips en nieuwsitems die elke maand worden verstuurd.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wilco Ouwens

Consultant

+31(0)30 7670350

Lees ook:


Meld je aan voor de Mobilee nieuwsbrief

Aanmelden