Waarde leveren met lean
portfolio management

‘Hoe kan ik portfoliomanagement (strategisch) organiseren zodat deze bijdragen aan de strategische doelstellingen van de organisatie? Hoe zorg ik dat de besluitvorming wat betreft prioritering, urgentie en complexiteit wordt gedragen door stakeholders? Met lean portfoliomanagement maak je initiatieven concreter en zorg je dat deze bijdragen aan de strategie. Op deze manier zorgt lean portfoliomanagement dat de organisatie bestuurbaarder wordt en uiteindelijk strategische doelstellingen worden behaald. 

Mobilee helpt organisaties met het opzetten van lean portfoliomanagement (LPM) van IT-initiatieven. Zo ondersteunen wij organisaties bij het vergroten van de slagvaardigheid van IT, de informatiemanagementorganisatie en informatievoorziening o.a binnen de overheid, gemeentes en de zorg. Meer weten over portfoliomanagement consultancy? Neem contact met ons op.

Neem vrijblijvend contact op

 • Operationele excellentie
 • Wendbaar organiseren
 • Data als strategische grondstof
 • Slagvaardig informatiemanagement
 • De perfecte klantbeleving
Visie & Leiderschap
Klikbare expertises

Waarom lean
portfoliomanagement?

Voor inhoudelijke regie dient de informatiemanagement-organisatie te beschikken over effectieve processen en capaciteiten voor portfoliomanagement en architectuur. Strategisch portfolio management is hierbij een dynamisch besluitvormingsproces waarin initiatieven binnen de organisatie worden geprioriteerd en geselecteerd voor uitvoering op basis van het belang, de complexiteit en de urgentie. Zo ontstaat er draagvlak en is er een duidelijke regie op de initiatieven die het meeste bijdragen aan de strategische doelstellingen en wordt tegelijkertijd de vraag en aanbod richting IT-afdelingen gemanaged.

Onze consultants helpen bij het proces van project portfoliomanagement IT en organisaties kansen te laten grijpen door te excelleren in analyse en realisatievraagstukken. Rollen die wij als portfolio management consultancy regelmatig invullen zijn bijvoorbeeld die van Informatiemanager, Adviseur informatiemanagement, Project portfoliomanager, Programma-/Projectmanager, Business consultant en Business analist. Lees meer over ‘onze rol’ binnen organisaties. Meer over succesvol informatie- en portfoliomanagement in jouw organisatie? Download dan het e-book.

Download E-book

Wat is lean
portfoliomanagement?

Bij lean portfoliomanagement of LPM prioriteer je projecten aan strategische doelstellingen. Daarbij wordt er gekeken naar drie aspecten:

 1. Strategie: Welke thema’s zijn belangrijk voor de organisatie en waar wil de organisatie binnen 1-2 jaar naartoe? Welke resultaten willen we per termijn realiseren en past dit bij de purpose van de organisatie?
 2. Markt: hoe ziet de markt eruit en hoe beweegt deze zich? Zijn er bepaalde kansen of bedreigingen en loopt de organisatie daardoor risico? Hoe reageert de klant hierop en zijn er bepaalde wetten of beleid waar we rekening mee moeten houden?
 3. Levering: zijn de prioriteiten reëel en haalbaar binnen het geschetste tijdsplan? Hoe zorgen we dat teams de juiste keuzes maken en daarmee prioriteit wordt gelegd bij de juiste projecten?

Uiteindelijk helpt lean portfoliomanagement om de strategie concreter te maken en de organisatie stuurbaarder waarbij het voor teams duidelijk is welke projecten of thema’s in de organisatie prioriteit krijgen. Lees meer over ‘onze rol’ binnen organisaties. Meer over lean portfoliomanagement en succesvol informatie- en portfoliomanagement in jouw organisatie? Download dan het e-book.

Download E-book

Actuele thema’s
portfoliomanagement

Ervaren professionals van Mobilee kunnen met een frisse blik kijken naar jouw situatie zodat snel duidelijk wordt waar verbeteringen mogelijk zijn voor portfoliomanagement en van ICT/IT gerelateerde initiatieven die bijdragen aan strategische doelstellingen binnen de organisatie. Denk hierbij aan het porfoliomanagement proces, theoretische kennis van porfoliomanagement modellen en het implementeren van de juiste portfoliomanagement tools. Actuele thema’s waarbij onze consultants aan kunnen bijdragen zijn;

 • Onderscheid regie en uitvoering
 • Portfoliomanagement model
 • Relatie tussen business en Informatiemanagement
 • Portfoliomanagement en Architectuur
 • …by design (security, informatiebeheer, privacy)
 • Service management
 • Cloud / outsourcing
 • IT delivery in twee snelheden
 • Scrum / DevOps
 • IT-talent: IT kennis en expertise


Prioriteiten projecten portfolio


Projecten & verdieping

Andere onderwerpen
Wendbaar organiseren

Slimmer samenwerken en succesvol veranderen.

Data als strategische grondstof

Data waardevol maken door nieuwe inzichten direct in de praktijk toe te passen.

Operationele excellentie

Prestaties verbeteren op  het gebied van klantervaring, reduceren van kosten of het verhogen van productiviteit.

De perfecte klantbeleving

Continue inspelen op klantbeleving met excellente dienstverlening.