Waarde leveren met lean
portfolio management

‘Hoe zet ik portfoliomanagement op?’ ‘Hoe kan portfoliomanagement bijdragen aan de strategische doelstellingen van mijn organisatie?’ ‘Hoe zorg ik dat de besluitvorming wat betreft prioritering, urgentie en complexiteit wordt gedragen door stakeholders?’ Stuk voor stuk uitdagingen waar veel organisaties mee te maken hebben. Het antwoord op die vragen: lean portfoliomanagement. Hiermee maak je initiatieven concreter en zorg je dat deze bijdragen aan de strategie. Zo zorgt lean portfoliomanagement ervoor dat de organisatie bestuurbaarder wordt en dat uiteindelijk strategische doelstellingen worden behaald.

Mobilee helpt organisaties met het opzetten van lean portfoliomanagement (LPM) van IT-initiatieven. Zo ondersteunen wij organisaties bij het vergroten van de slagvaardigheid van IT, de informatiemanagementorganisatie en informatievoorziening. Dit gebeurt onder andere binnen de overheid, gemeentes en de zorg. Meer weten over portfoliomanagement consultancy en ‘onze rol’ binnen organisaties?

Neem vrijblijvend contact op

 • Operationele excellentie
 • Wendbaar organiseren
 • Data als strategische grondstof
 • Slagvaardig informatiemanagement
 • De perfecte klantbeleving
Visie & Leiderschap
Klikbare expertises

Wat is lean
portfoliomanagement?

Met behulp van portfoliomanagement kun jij prioriteiten geven binnen het werk. Hoe zet je jouw schaarse middelen (bijvoorbeeld personeel of budget) op zó’n manier in, dat de bijdrage of opbrengst die eruitkomt het grootst is? Bij lean portfoliomanagement of LPM prioriteer je deze projecten aan strategische doelstellingen. Daarbij wordt er gekeken naar drie aspecten:

 1. Strategie: Welke thema’s zijn belangrijk voor de organisatie en waar wil de organisatie binnen 1 à 2 jaar naartoe? Welke resultaten willen we per termijn realiseren en past dit bij de purpose van de organisatie?
 2. Markt: hoe ziet de markt eruit en hoe beweegt deze zich? Zijn er bepaalde kansen of bedreigingen en loopt de organisatie daardoor risico? Hoe reageert de klant hierop en zijn er bepaalde wetten of beleid waar we rekening mee moeten houden?
 3. Levering: zijn de prioriteiten reëel en haalbaar binnen het geschetste tijdsplan? Hoe zorgen we dat teams de juiste keuzes maken en daarmee prioriteit wordt gelegd bij de juiste projecten?

Het uiteindelijke doel van lean portfoliomanagement is om de strategie concreter te maken en de organisatie stuurbaarder. Dit heeft als resultaat dat het voor teams duidelijk is welke projecten of thema’s in de organisatie prioriteit krijgen. Lees onze 6 succesfactoren om je op weg te helpen met soepel(er) portfolio management.

Meer leren over lean portfoliomanagement en succesvol informatie- en portfoliomanagement in jouw organisatie?

Download e-book

Waarom lean
portfoliomanagement?

Om inhoudelijke regie te hebben en te houden, dient de informatiemanagement-organisatie te beschikken over effectieve processen en capaciteiten voor portfoliomanagement en architectuur. Strategisch portfolio management is hierbij een dynamisch besluitvormingsproces waarin initiatieven binnen de organisatie worden geprioriteerd en geselecteerd voor uitvoering op basis van het belang, de complexiteit en de urgentie. Zo ontstaat er draagvlak en is er een duidelijke regie op de initiatieven die het meeste bijdragen aan de strategische doelstellingen. Tegelijkertijd wordt de vraag en het aanbod richting IT-afdelingen gemanaged.

Bij het proces van project portfoliomanagement helpen onze consultants IT-afdelingen en organisaties om kansen te grijpen door te excelleren in analyse en realisatievraagstukken. Rollen die wij als portfolio management consultancy regelmatig invullen zijn bijvoorbeeld die van Informatiemanager, Adviseur informatiemanagement, Project portfoliomanager, Programma-/Projectmanager, Business consultant en Business analist. Lees meer over ‘onze rol’ binnen organisaties. Vacatures voor onder andere deze functies vind je op werkenbijmobilee.nl. Meer over succesvol informatie- en portfoliomanagement in jouw organisatie?

Meer over succesvol informatie- en portfoliomanagement in jouw organisatie? Download dan het e-book.

Download e-book

Projectportfoliomanagement of agile portfoliomanagement: wat is het verschil?

In de wereld van portfoliomanagement komt ook de term ‘project portfoliomanagement’ (PPM) regelmatig voor. Bij Mobilee kiezen we voor de bredere term ‘portfoliomanagement’, omdat niet alleen projecten betrekking hebben op het portfolio. Het kan immers ook gaan om initiatieven of andere werkvormen – zeker met het oog op de verschuiving van projectmatig naar agile werken.

Lees de 10 uitdagingen van portfoliomanagement.

Agile
portfoliomanagement

Werkt een organisatie agile, dan wordt er veel gewerkt met vaste, goed op elkaar ingespeelde teams die in kortere sprints verantwoordelijk zijn voor de planning en oplevering van een (deel)project. Deze werkvorm staat haaks op de traditionele ‘waterval’-aanpak, waarbij medewerkers voor een eenmalig project bij elkaar gebracht worden om aan dat specifieke project te werken. Bovendien gaat er in de traditionele projectaanpak een langere tijd overheen om het project te bouwen, testen en op te leveren, terwijl agile en scrum juist werken met iteratieve sprints.

In de praktijk worden agile en de watervalmethode vaak gecombineerd tot een hybride werkvorm. Dat maakt niet uit voor goed portfoliomanagement, want je hebt geen oneindige budgetten of medewerkers tot je beschikking. Bij elke werkvorm zul je dus prioriteiten en keuzes moeten maken (lees hier 5 tips!). Belangrijk is wel dat de strategische doelen daarbij het uitgangspunt blijven.

Meer over agile werken en portfoliomanagement

Actuele thema’s
portfoliomanagement

Ervaren professionals van Mobilee kunnen met een frisse blik kijken naar jouw situatie zodat snel duidelijk wordt waar verbeteringen mogelijk zijn voor portfoliomanagement en van ICT/IT gerelateerde initiatieven die bijdragen aan strategische doelstellingen binnen de organisatie. Denk hierbij aan het porfoliomanagement proces, theoretische kennis van porfoliomanagement modellen en het implementeren van de juiste portfoliomanagement tools. Actuele thema’s waarbij onze consultants aan kunnen bijdragen zijn;

 • Onderscheid regie en uitvoering
 • Portfoliomanagement model
 • Relatie tussen business en Informatiemanagement
 • Portfoliomanagement en Architectuur
 • …by design (security, informatiebeheer, privacy)
 • Service management
 • Cloud / outsourcing
 • IT delivery in twee snelheden
 • Scrum / DevOps
 • IT-talent: IT kennis en expertise


Prioriteiten projecten portfolio


Voorbeelden
portfoliomanagement

Benieuwd naar portfoliomanagement in de praktijk? Mobilee heeft ruime ervaring. Lees bijvoorbeeld meer over onze klantcase bij AlfaLaval. Hier werd goed portfoliomanagement een must toen de vraag naar hun maritieme, uitstootwerende ‘scrubbers’ exponentieel steeg. Hoe blijf je de klanten optimaal bedienen als er veel van je gevraagd wordt – zowel op het gebied van doorontwikkeling als nazorg? Mobilee ontwikkelde samen met AlfaLaval een model voor projectmanagement. Dankzij deze tool ontstond er een framework voor goede governance binnen het bedrijf.

Bekijk de klantcase en voorbeeld van Alfa Laval.

Projecten & verdieping

Andere onderwerpen
Wendbaar organiseren

Slimmer samenwerken en succesvol veranderen.

Data als strategische grondstof

Data waardevol maken door nieuwe inzichten direct in de praktijk toe te passen.

Operationele excellentie

Prestaties verbeteren op  het gebied van klantervaring, reduceren van kosten of het verhogen van productiviteit.

De perfecte klantbeleving

Continue inspelen op klantbeleving met excellente dienstverlening.