Digitale transformatie als sleutel voor het realiseren van ESG-doelen

11 januari 2024
Data als grondstof Digitale transformatie Slagvaardige IV/IM organisatie ESG

De huidige ESG-wetgeving is voor organisaties een kans om informatiestromen over relevante duurzaamheidsthema’s op orde te krijgen. Dat geeft een solide basis voor het voldoen aan wet- en regelgeving en het realiseren van hun ESG-doelen. Toch gaat dat meestal niet vanzelf. Het kan een flinke uitdaging zijn om de informatiestromen op orde te krijgen. Het gaat vaak om data die niet in de kernbedrijfsprocessen beschikbaar is. Dat maakt het verzamelen, valideren en rapporteren uitdagend.

In samenwerking met Intello Consulting helpt Mobilee opdrachtgevers met het versnellen van hun organisatie zodat de ESG-informatievoorziening efficiënt en betrouwbaar is. Dat vormt een prima basis voor het realiseren van ESG-doelen en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. We nemen je graag mee in de mogelijkheden die digitale transformatie hierin biedt.

Wat bedoelen we met ESG-doelstellingen?

De EU is een van de voorlopers op het gebied van ESG-wetgeving. ESG, oftewel Environmental, Social and Governance, is een belangrijk thema voor organisaties. Allereerst om te voldoen aan wet- en regelgeving maar ook om op lange termijn waarde te blijven creëren voor klanten en daarmee de reputatie in de markt te beschermen. Een digitale transformatie is daarbij key: een duurzaam business model werkt pas écht als de informatievoorziening op orde is.

Een bekend voorbeeld van ESG-wetgeving is de Europese CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Deze rapportageverplichting gaat voor veel organisaties gelden. Belangrijke elementen hierin zijn het vaststellen van doelen voor belangrijke thema’s, deze monitoren en daar in het jaarverslag over rapporteren inclusief controle door een accountant.

Voordelen van digitale oplossingen voor ESG-processen

Digitale transformatie biedt veel kansen voor bedrijven die werk willen maken van hun ESG-uitdagingen. Investeren in digitale oplossingen legt een solide basis voor het ontwikkelen van een duurzaam bedrijfsmodel en draagt bij aan het verder efficiënter maken van ESG-processen. Denk hierbij aan het automatiseren van handmatige taken, zoals het verzamelen en analyseren van data, het rapporteren van ESG-prestaties en het beheer van ESG-risico’s. Naast kosten- en tijdsbesparing helpt automatisering ook in het nauwkeuriger inrichten van ESG-processen.

Investeren in digitale oplossingen legt een solide basis voor het ontwikkelen van een duurzaam bedrijfsmodel en draagt bij aan het verder efficiënter maken van ESG-processen

Een ander duidelijk voordeel van digitale transformatie bij ESG-doelstellingen is, dat er door het analyseren van ESG-data inzicht ontstaat in trends, risicobeheersing en de impact van producten en diensten. Dit helpt in het strategische keuzeproces en leidt tot meetbare positieve impact.

Tot slot kunnen technologieën als kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) bijdragen aan het inzicht en optimaliseren of personaliseren van ESG-processen voor eindgebruikers en klanten: hoe faciliteert mijn product/dienst de positieve impact van mijn klanten/gebruikers? Voldoende redenen om dus digitale transformatie in te zetten om bij te dragen aan ESG-doelstellingen.

Meer over digitale transformatie en ESG?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Waar sta jij binnen het ESG-groeimodel?

In de praktijk zien we dat organisaties in verschillende stadia zitten op hun ESG-reis. Deze reis begint meestal op het niveau ‘Comply’. Kenmerkend is een reactieve houding die vaak tot uiting komt in de vraag: aan welke wetgeving moet ik voldoen om geen problemen te krijgen? De initiatieven zijn doorgaans losstaand en niet geïntegreerd binnen de organisatiestrategie.

Op het ‘Compete’-niveau zijn ESG-doelstellingen wel onderdeel van de organisatiestrategie en is duidelijk hoe initiatieven bijdragen aan de doelstellingen. De informatievoorziening is professioneler georganiseerd en de communicatie is transparant.

Het hoogste niveau voor organisaties binnen het ESG-groeimodel noemen we ‘Lead’. Leidende organisaties hebben een duurzame bedrijfsstrategie met helder geformuleerde doelen, geïntegreerde ESG-informatievoorziening en een focus op impact: hoe kan de impact van onze eigen bedrijfsvoering én het effect daarvan in de keten zo positief mogelijk zijn? Voor klanten, gemeenschappen en toeleveranciers? Het volgende ESG-groeimodel geeft de verschillende kenmerken per niveau weer.

ESG doelstellingen, groeimodel digitale transformatie CSRD

Groeien binnen het ESG-groeimodel: voorbeeld vanuit de praktijk

Hoe pas je het ESG-groeimodel dan toe in de praktijk? Digitale transformatie wordt in het volgende voorbeeld ingezet om ESG-doelstellingen te bereiken. Deze organisatie heeft als ESG-doelstelling gesteld om in 2025, ten opzichte van 2019, binnen de hele waardeketen 20% CO2 te reduceren. Om de voortgang en de impact van initiatieven te monitoren is een CO2-footprint-model ontwikkeld.

Waar sta jij binnen CSRD ESG groeistadia?Bij de start in 2019 was dit volledig Excel-gebaseerd. Sindsdien groeit dit stap voor stap naar een geïntegreerde informatievoorziening die is aangesloten op de primaire bronnen (SAP), waar een accountant een verklaring over kan geven en waar een PDCA-cyclus (Plan Do Check Act-cyclus) voor continue verbetering zorgt. Een transparante methodologie, een bijbehorend datamodel en de juiste governance op datakwaliteit zijn hierbij essentieel. Hiermee is deze organisatie van ‘comply’ naar ‘compete’ gegroeid met een ambitie naar ‘lead’.

Benieuwd waar jij staat in het groeimodel rondom ESG?

Neem vrijblijvend contact op

Begin vandaag: krachtige hulpmiddelen bij het bereiken van ESG-doelstellingen

Digitale transformatie is een sleutel in het sneller en makkelijker bereiken van ESG-doelstellingen. Organisaties die digitale transformatie omarmen kunnen nu eenmaal wendbaarder inspelen op verwachtingen vanuit de markt en zijn beter gepositioneerd om duurzame uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. De CSRD is hier een voorbeeld van.

Is het een uitdaging om de juiste ESG-doelstellingen te formuleren, monitoren óf realiseren en ben je op zoek naar een realisatiepartner die jou kan helpen bij digitale transformatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij kijken graag met jou mee naar de specifieke situatie van jouw organisatie.

In een volgend artikel gaan we dieper in op ESG en het effect van datagedreven werken voor het versnellen, verbeteren en behalen van doelstellingen en maken we een vertalingsslag van Informatiemanagement 2.0 binnen jouw organisatie.

Meer over digitale transformatie en ESG?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Over de samenwerking met Intello Consulting

Mobilee en Intello hebben de handen ineen geslagen om het beste van beide werelden te combineren: kennis en expertise op het gebied van ESG in combinatie met de ervaring om digitale transformatieprocessen te realiseren. Vanuit een gedeelde passie om positieve impact te maken en digitale oplossingen te implementeren bieden we organisaties een unieke propositie om te versnellen en te verbeteren. Lees meer over Dirk-Jan Everts: oprichter van Intello Consulting.

Meer over Dirk-Jan Everts:


Dirk-Jan Everts

Geassocieerde consultant

+31(0)30 7670350

Lees ook:


Ontvang meer artikelen direct in je inbox:

Aanmelden