Mobilee deelt kennis en kunde in clinic voor jongeren

15 februari 2022
Nieuws over/van Mobilee

Mobilee ondersteunt graag initiatieven en projecten die zich inzetten voor de samenleving. Hiervoor werken we samen met het ShareFonds en steunen we het project ‘We Share Skills’ door onze betrokkenheid, kennis én kunde in te zetten voor jongeren die (tijdelijk) uit huis zijn geplaatst.

Dit keer besteed het Sharefonds extra aandacht aan jongeren uit het PerspectiefHuis; jongeren die (tijdelijk) uit huis zijn geplaatst. Op 16 maart ontving Mobilee deze jongeren op kantoor om vervolgens samen te eten en kennis op te doen over twee onderwerpen: ‘Solliciteren kun je leren’ en ‘Ontdek je drijfveren’. De avond was vooral bedoelt om samen plezier te hebben en de jongeren zelfvertrouwen te geven.

We zijn blij dat Mobilee op deze manier heeft kunnen bijdragen aan dit mooie initiatief van ShareFonds. Meer informatie over ShareFonds, kijk op de website.

Het ShareFonds

ShareFonds zet zich in voor een samenleving die verbindt en waarin iedereen mee kan doen. Dit doen zij vanuit betrokkenheid en door het delen van kennis. Gericht op ontwikkeling en verbinding en op samen leven. Hierbij werken ze waar mogelijk samen met maatschappelijke organisaties die zich vanuit hun expertise inzetten om bij te dragen aan een samenleving waar iedereen onderdeel van is. Meer informatie over ShareFonds, neem contact op met Martijn Gijsbertsen.

Het PerspectiefHuis: een veilige plek voor jongeren

Het PerspectiefHuis van Stichting Timon biedt een veilige plek aan jongeren tussen de 14 en 18 jaar, waar zij kunnen toewerken naar zelfstandigheid. Dit is een tijdelijk thuis voor jongeren waarvan ouders niet in staat zijn om de opvoeding vorm te geven of omdat jongeren om andere redenen niet meer thuis kunnen wonen.

ShareFonds en We Share SkillsWe Share Skills Sharefonds Stichting Timon Dichterbij

Lees ook:


Ontvang meer artikelen direct in je inbox:

Aanmelden