High-performing teams aan de hand van de vijf scrum waarden

Door Lard Munten | 13 september 2022
Digitale transformatie Wendbaar organiseren

De volwassenheid van een agile organisatie en de uitdagingen die bij een agile manier van werken komen kijken verschillen enorm per organisatie. Binnen minder volwassen agile organisaties liggen de organisatiebrede uitdagingen voornamelijk op het aanleren van een agile mindset of de implementatie van het scrum framework. Binnen volwassenere agile organisaties liggen de uitdagingen juist meer op het uitbouwen en opschalen van het agile werken, het efficiënt en effectief toevoegen van de juiste waarde en de groei naar high-performing teams.

Mobilee-consultant Lard Munten is de afgelopen maanden betrokken geweest bij de advisering van een volwassen agile organisatie bij een organisatie binnen de telecombranche. Binnen deze telecomorganisatie ontstond de behoefte om te groeien naar volwassenere high-performing scrumteams die de juiste waarde steeds efficiënter weten toe te voegen voor haar stakeholders. Lard werkte aan de ontwikkeling en implementatie van de volwassenheidsscan gebaseerd op de vijf scrumwaarden binnen 20 scrumteams. Wij nemen je graag mee hoe deze vijf scrumwaarden hebben geholpen in de groei naar volwassenere high-performing scrumteams.

Een volwassen high-performing scrumteam, hoe ziet dat eruit?

Om te groeien naar een volwassen high-performing scrumteam is het allereerst belangrijk om te definiëren hoe een volwassen scrumteam er daadwerkelijk uit ziet. De definitie van een volwassen scrumteam is gebaseerd op de vijf scrumwaarden zoals beschreven in de Scrum Guide. Een volwassen scrumteam bestaat uit teamleden die zich persoonlijk inzetten om de gestelde doelen van het team te behalen.

Werken-aan-scrum-waarden-team-high-performance

Teamleden durven aan moeilijke problemen te werken en voeren daarmee werk uit wat de juiste waarde toevoegt voor stakeholders. Iedereen focust zich op het werk binnen een sprint en de te behalen doelen van het scrumteam. Zowel het team als haar stakeholders zijn open over het werk en bijbehorende uitdagingen en ze respecteren elkaar en de strategie en visie van de organisatie.

Volwassenheidsscan als inzicht in het groeipad naar een volwassen team

De vijf scrumwaarden Commitment, Moed, Openheid, Respect en Focus vormen samen de basis voor een volwassen high-performing team wat weet succesvol waarde toe te voegen aan de organisatie. We hebben per scrumwaarde een aantal karakteristieken van een volwassen high-performing team geschetst, we leggen ze voor je uit:

Meer trends en informatie over wendbaar organiseren ontvangen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Commitment:

Een volwassen scrumteam zet zich maximaal in om de afgesproken sprint doelen te behalen en schakelt proactief met zowel product owner als stakeholder wanneer gestelde doelen achterlopen op schema. De valkuil voor een wat minder volwassen team ligt op het focussen op persoonlijk gestelde doelen en accepteert bijvoorbeeld eerder werk dat ze niet goed begrijpen of goed kunnen inschatten.

Moed:

Teamleden van een wat minder volwassen team voeren voornamelijk taken uit op basis van hun huidige kennis. Volwassenere teams durven meer te experimenteren, nieuw werk op te pakken en bieden proactief hulp aan teamgenoten.

Openheid:

Een volwassen team is transparant over hun voortgang, hun geleerde lessen en het team deelt ook vooral haar successen met elkaar. Daarnaast worden in een volwassen team ook regelmatig fouten gedeeld om er samen van te leren.

Respect:

Een volwassen team heeft respect voor het individu en het bedrijfsbelang en streeft naar het creëren van waarde die in lijn is met de strategie en stelt teambelang boven het individueel belang. Daarnaast is er in een volwassen team respect voor het maken van fouten en worden deze niet afgestraft.

Focus:

In een volwassen team focust het team zich op het behalen van de doelstellingen die gelinkt zijn aan de strategie van de organisatie. Het scrumteam maakt werk af waar ze mee gestart zijn en zorgt ervoor dat de hoeveelheid werk in een sprint beheersbaar is.

Lard heeft de volwassenheid van meerdere scrumteams binnen deze telecomorganisatie op basis van de vijf scrumwaarden geanalyseerd door middel van een volwassenheidsscan. De volwassenheidsscan is ontwikkeld om per scrumteam inzichtelijk te maken hoe het team presteert en waar de groeikansen per team liggen. Door de volwassenheidsscan onder teamleden af te nemen worden alle teamleden betrokken bij de groei naar een volwassen high-performing team.

Vijf scrum waarden voor volwassenheid high performance teams

Binnen de volwassenheidsscan is per scrumwaarde geschetst hoe het groeipad van een minder volwassen team naar een volwassen team er over het algemeen uitziet.  We leggen de volwassenheidsscan aan je uit aan de hand van een voorbeeld: de scrumwaarde ‘Focus’.

Scrumwaarde Focus groeipadDe resultaten en analyse van de volwassenheidsscan zijn op teamniveau met behulp van de scrum master besproken waarbij de volwassenheidsscan vooral heeft gediend als gespreksstarter. Door het inzichtelijk maken van verschillende opvattingen en visies, het schetsen van groeipaden en groeikansen hebben de scrumteams zelf kunnen sturen in de groeirichting die het team gaat volgen.

Het maken van een groeiplan op basis van de volwassenheidsscan

Aan de hand van de volwassenheidsscan en bijbehorend gesprek heeft ieder team zelf hun groeirichting gekozen. Met behulp van de scrum master is er een plan gemaakt hoe de geplande groei naar een high-performing volwassen team kan worden gerealiseerd. Vragen die hierin centraal staan zijn:

  • Wat hebben we nodig om de groei daadwerkelijk in te zetten?
  • Welke stappen gaan we zetten om bij ons gestelde doel te komen?
  • Hoe zorgen we voor blijvend resultaat?
  • Wanneer hebben we het gewenste doel bereikt?
  • Hoe vieren we het succes?

De rol van scrum master is in het groeiproces cruciaal. De scrum master bepaalt namelijk samen met het team welke interventies er passend zijn en welke er worden ingezet. Zo begeleidt de scrum master het scrumteam in het maken van een plan van aanpak, het opstellen van haalbare doelen en het nemen van concrete acties die bijdragen aan de verdere groei van het team. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het helder krijgen van de product roadmap, het stimuleren en organiseren van kennisdeling, het betrekken van stakeholders, of het inzichtelijk maken van contraproductief gedrag.

Blijven groeien en resultaten borgen

De volwassenheidsscan gebaseerd op de vijf scrumwaarden is een prettig hulpmiddel om toe te passen in teams die al langer scrum werken en als scrumteam volwassener willen worden. Deze volwassenheidsscan kan worden gebruikt in het vaststellen van de groeirichting van scrumteams en is een prettig meetmiddel om het team een spiegel voor te houden. Door een groeipad in volwassenheid te schetsen kan een scrumteam haar groeidoel en de gewenste stip op de horizon helder krijgen. Het uiteindelijke doel van een high-performing volwassen team is steeds beter en efficiënter te worden in het toevoegen van de juiste waarde voor haar stakeholders. Het bereiken van groei in volwassenheid gaat niet van vandaag naar morgen, maar heeft voldoende begeleiding, toewijding en doorzettingsvermogen van zowel het scrumteam als scrum master nodig om te slagen.

De consultants van Mobilee hebben dagelijks te maken met het begeleiden van groei binnen teams en het effectief toepassen van een agile manier van werken. Wil je meer informatie over onze aanpak in het realiseren en begeleiden van teamgroei, of sparren hoe jij een team kunt meenemen in de groei naar een high-performing team? Neem dan contact met ons op, we bespreken graag de mogelijkheden.

Neem contact met ons op

Contacteer ons

Lard Munten

Consultant

+31(0)30 7670350

Over Lard Munten

Als consultant helpt Lard graag organisaties met het organiseren en realiseren van veranderingen. Dit doet hij met veel energie en enthousiasme en het liefst in multiculturele en dynamische omgevingen waar zowel zijn analytische als sociale vaardigheden goed van pas komen.

Lees ook:


Ontvang meer artikelen direct in je inbox:

Aanmelden