Verandermanagement: 3 tips om als veranderaar meer impact te maken binnen transformaties

Door Lard Munten | 10 februari 2022
Wendbaar organiseren Verandermanagement

Veranderaars: je kunt ze herkennen aan hun enthousiasme, hun drang om nóg beter te worden en hun altijd aanwezige pragmatische blik. Ondergaat jouw organisatie een transformatie? Dan zijn het deze veranderaars die de organisatie meenemen in de transformatie en degenen die ervoor zorgen dat de organisatieverandering daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Ze fungeren vaak als katalysator van het veranderproces, weten organisaties uit te dagen en gaan zowel het gesprek met voor- als tegenstanders van de organisatieverandering aan. Zo schetsten wij eerder al dat een verandering voor de ene betrokken aanvoelt als een reis vol mooi avontuur, maar voor de ander juist een belemmering kan zijn om op reis te gaan.

Als organisatieveranderaar kan je op verschillende manieren impact maken, zo is de ene veranderaar sterk in het verbinden en mobiliseren van belanghebbenden, de ander goed in het bedenken van strategieën, weer een ander goed in het realiseren van de gemaakte plannen, en zijn er veranderaars die zich vooral focussen op het coachen van medewerkers op een growth mindset. Heb jij nou ook de rol van veranderaar binnen jouw organisatie en wil je als veranderaar écht impact maken? Dan hebben wij 3 praktische tips voor je:

Ontvang de laatste trends en ontwikkelingen over verandermanagement direct in je inbox:


Inschrijven voor de nieuwsbrief

1. Begrijp en communiceer het doel van de transformatie

Om als veranderaar impact te kunnen maken binnen je organisatie is het van belang om het doel en de gewenste impact van de organisatieverandering goed te begrijpen. Als je het ‘waarom’ van de transformatie begrijpt, kan je hierop acteren en het doel ook overbrengen naar andere belanghebbenden. We beschreven al eens eerder dat verandering zowel van binnenuit als buitenaf kan worden aangejaagd, en de reden van verandering uit zowel noodzaak als behoefte kan ontstaan. Houd bij het communiceren van het doel van de verandering rekening met het volgende:

 • Heb de impact die je wil maken helder en duidelijk, en communiceer de stip op de horizon die je met de transformatie wil bereiken.
 • Leg uit wat het doel is van de verandering en ook waarom je het doel wil bereiken. Schets voor je organisatie duidelijk wat de gewenste impact is en hoe de transformatie hieraan gaat bijdragen.
 • Neem samen kleine stappen die bijdragen aan het grote doel. Probeer vooral niet te snel te willen gaan en adem mee met de organisatie in het realiseren van impact.
 • Pas aan waar het niet goed gaat en stimuleer wat wel goed gaat. Werkt iets niet in de praktijk? Blijf vooral bij je visie en doelen, maar pas concrete plannen en acties aan. Veelal ligt de focus op onderdelen die wat minder goed gaan, maar vergeet ook niet te stimuleren op onderdelen die wel goed gaan.
 • Communiceer, houd het leuk en vier je successen met je team en andere belanghebbenden in de organisatie!

2. Creëer draagvlak

Om als veranderaar mee te helpen aan het echt laten slagen van de transformatie is het creëren van draagvlak één van de sleutels die leiden tot succes. Hiermee doelen we niet alleen op het creëren van draagvlak onder de medewerkers die meteen impact ervaren van de transformatie, maar het creëren van draagvlak binnen de gehele organisatie . Een succesvolle transformatie verandert immers niet alleen het dagelijks leven maar ook het DNA van de organisatie. Maar hoe creëer je nou organisatiebreed draagvlak in de praktijk? Onze tips op een rijtje:

 • Begin meteen met het creëren van draagvlak! Hoe eerder je begint met het creëren van draagvlak, het verbinden van belanghebbenden en het enthousiasmeren van je organisatie, hoe sneller je hier de vruchten van zal plukken.
 • Identificeer je early adopters, dit zijn de personen binnen jouw organisatie die het meest openstaan voor verandering en die je het snelst mee aan boord krijgt.
 • Neem je early adopters ook daadwerkelijk mee aan boord! Vorm een team met ze, blijf in verbinding en bouw samen aan een groep die voldoende kracht heeft om samen de verandering te leiden.
 • Laat de organisatie deel uitmaken van de verandering. Hoe meer ze zich verbonden voelen, hoe groter de impact omdat hun betrokkenheid en boodschap naar anderen sterker zal zijn.
 • Indien je als veranderaar veel weerstand krijgt en weinig draagvlak ervaart, kan het maken van een stakeholderveld-kaart waarin je de stakeholders en hun belangen uitlicht, uitkomst bieden. Zo omschreven we al eens eerder in het artikel over stakeholdermanagement.

Draagvlak verandermanagement

3. Kies een veranderstijl die bij jou past

Er zijn verschillende stijlen om als veranderaar impact en draagvlak te creëren. Binnen verandermanagement wordt er onderscheid gemaakt worden tussen veranderaars die meer op abstract niveau of veranderaars die meer op concreet niveau denken. Daarnaast zijn er veranderaars die meer gefocust zijn op het meenemen en verbinden van mensen en zijn er veranderaars die van nature meer taakgedreven te werk gaan . We hebben de rol van organisatieveranderaar opgesplitst in vier verschillende stijlen. De ene stijl sluit de andere niet uit en aanwezigheid van alle veranderstijlen is van belang om een transformatie te laten slagen. Hoe jij als veranderaar impact gaat maken, kan op verschillende manieren. Het is vooral belangrijk dat jouw stijl er een is die bij jou als persoon en jouw kwaliteiten past. We leggen de vier stijlen graag voor je uit:

 1. De strategische veranderaar focust zich op het ontwikkelen van de stip op de horizon. Waar willen we heen als organisatie? Welk doel en welke verandering gaat deze transformatie teweegbrengen? Wat is onze visie en wat willen we bereiken? Naast het ontwikkelen van een stip op de horizon focust de strateeg zich ook op het vertalen van de visie in plannen en doelen.
 2. Een realiserende veranderaar focust zich op het omzetten van de gemaakte plannen en doelen in concrete acties en activiteiten. Hoe gaan we deze transformatie realiseren? Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de activiteiten? De realisator focust zich op het concreet en tastbaar maken van de visie en stip op de horizon en het realiseren van impact.
 3. De mobiliserende veranderaar focust zich op het samenbrengen en verbinden van mensen en het managen van het politieke speelveld binnen de organisatie. Hoe creëren we verbondenheid en nemen we mensen mee in de transformatie? Hoe stimuleren we mensen en betrekken we ze bij het maken van keuzes? Deze veranderstijl focust zich op het creëren van draagvlak binnen teams, afdelingen en de organisatie.
 4. De coachende veranderaar focust zich op het motiveren en enthousiasmeren van de individu, managers, teams en de organisatie. Hij geeft feedback en spreekt zijn waardering uit. Daarnaast stimuleert en inspireert de coach anderen tot het aannemen van een growth mindset en het ontwikkelen van nieuwe expertises.

Ontvang de laatste trends en ontwikkelingen over verandermanagement direct in je inbox:


Inschrijven voor de nieuwsbrief

Vergroot jouw impact als organisatieveranderaar

Veranderaars, zonder deze personen is de kans van slagen van een transformatie nihil. Om jouw impact als veranderaar nog groter te maken adviseren we je om te starten met het creëren van draagvlak in combinatie met het communiceren en begrijpen van het doel van de aanstaande transformatie. Hoe je dit doet, verschilt per persoon, of dat nou op een coachende, mobiliserende, realiserende, of strategische stijl, of een combinatie hiervan gaat, aanwezigheid van verschillende stijlen veranderaars is onwijs belangrijk om jouw transformatie te laten slagen!

Verschillende stijlen organisatieverandering

Wij helpen je graag veranderen!

Veranderen en transformeren, het is een hele (leuke) opgave. De consultants van Mobilee hebben dagelijks te maken met verandering in de praktijk en de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Wil je meer informatie over onze aanpak voor het realiseren van veranderingen, of sparren hoe jij als veranderaar impact kan maken binnen jouw organisatie? Neem dan contact met ons op, we bespreken graag de mogelijkheden.

Meer informatie over onze aanpak voor het realiseren van verandering?

Contacteer ons

 

Meer over Lard Munten:

Lard Munten

Consultant

+31(0)30 7670350

Als consultant helpt Lard graag organisaties met het organiseren en realiseren van veranderingen. Dit doet hij met veel energie en enthousiasme en het liefst in multiculturele en dynamische omgevingen waar zowel zijn analytische als sociale vaardigheden goed van pas komen.

Lees ook:


Ontvang meer artikelen direct in je inbox:

Aanmelden