Trends 2019: 9 trends in business & IT

9 januari 2019
Data als grondstof Wendbaarheid Digitale transformatie

2019 Belooft een bijzonder jaar te worden voor Mobilee, onder meer omdat wij ons 15-jarig jubileum vieren. Een memorabele mijlpaal en een heel jaar lang jubileumactiviteiten met als centrale thema: 15 jaar vooruit- en terugblikken. Maar voordat we daar echt mee gaan beginnen, kijken we eerst maar eens vooruit naar het jaar dat voor ons ligt: de trends 2019. Een nieuw jaar betekent immers nieuwe prioriteiten. Waar liggen de kansen in 2019? Om daarachter te komen, zetten we een aantal trends op een rij op het gebied van datagedreven werken, wendbaarheid en digitale transformatie.

trends 2019

Datagedreven werken: trends 2019

Trend 1: De kloof tussen bedrijven met data in hun strategie en bedrijven die dat niet hebben, wordt steeds groter

‘Data is de nieuwe olie,’ wordt wel eens gekscherend gezegd. Maar eigenlijk is het niet eens zo’n hele gekke vergelijking. Organisaties met een heldere strategie op het gebruik van hun data gaan steeds verder. Ze staan open voor innovatie, nemen snel nieuwe technologieën in gebruik en democratiseren hun data. Daar tegenover staat dat er nog steeds een flink aantal organisaties vooral opereert op instinct. Hoewel dit in het verleden misschien goed werkte, boksen ze nu op tegen goed bewapende concurrenten. – trends 2019

Organisaties met een gedegen databeleid zijn onder andere meer consistent in hun resultaten op de lange termijn, zien impactvolle veranderingen sneller aankomen en kunnen sneller betere beslissingen nemen. Als een van de trends 2019 zullen we zien dat de kloof tussen organisaties die hun databeleid op orde hebben en bedrijven die dit niet hebben, steeds groter wordt.

Trend 2: De overstap naar geautomatiseerde Augmented Analytics

Data verzamelen is één ding. Maar belangrijke inzichten uit die verzamelde data destilleren, is iets anders en een van de belangrijkste vervolgstappen in datagedreven werken. Voor veel organisaties is dit nog steeds een moeizaam traject, waarbij veel (externe) kennis nodig is om de juiste algoritmes op te stellen en waarbij verschillende expertises nodig zijn om het gewenste doel te halen.

In 2019 zien we hier een significante verandering in optreden, dankzij de komst van Augmented Analytics. In plaats van het ontwikkelen van nieuwe algoritmes, zullen algoritmes geautomatiseerd kunnen worden en gemakkelijker beschikbaar gemaakt voor de normale gebruiker. Hierdoor kan de data scientist weer een stap verder gaan. Denk aan klik-en-sleep algoritmes, vragen stellen met menselijke taal en nog veel meer. Kortom, dankzij Augmented Analytics breken er mooie tijden aan voor de data scientist in 2019!

Trend 3: De analytics translator als brugfunctie tussen advanced analytics en de business

Tot voor kort waren bedrijven uitsluitend op zoek naar data scientists. Inmiddels zijn er complete data analytics-teams op de werkvloer actief met onder meer data engineers, data architecten en data visualisatie-experts. In 2019 komt daar een nieuwe en cruciale rol bij: de analytics translator.

De analytics translator fungeert als brugfunctie tussen de meer technisch georiënteerde data scientists en engineers en de business, marketing en operations-kant. Goede analytics translators zorgen ervoor dat waardevolle inzichten die worden opgedaan vanuit de data, worden vertaald naar schaalbare impact in een organisatie. Zo hebben ze veel kennis van businessproblemen. Kennis die ze vervolgens meenemen naar dataprofessionals om nieuwe inzichten en kansen te ontdekken, waarvan de organisatie kan profiteren.

De nieuwe rol van analytics translator gaat in 2019 en de jaren erna van cruciaal belang worden in veel organisaties. HBR schat dat er tegen 2026 2 tot 4 miljoen van deze professionals alleen al in de Verenigde Staten nodig zijn.

trends 2019

Wendbaarheid: trends 2019

Trend 1: Professionalisering van Agile leiderschap

Het blijft een worsteling voor veel organisaties: hoe geef je succesvol Agile leiderschap vorm? Nog steeds wordt het gebrek aan managementsupport genoemd als een van de grote tegenwerkende factoren bij succesvol Agile werken. Het antwoord hierop lijkt te zijn: dienend leiderschap. Maar wat is dat? En hoe verhoudt dit zich tot sturing geven?

In 2019 wordt dienend leiderschap verder geprofessionaliseerd. Let wel, dienend leiderschap betekent niet stoppen met sturen, of geen beslissingen nemen. Besluitvaardigheid blijft een kerntaak van Agile leiderschap. Agile leiderschap gaat wel over transparantie. Door transparantie binnen teams en tussen het team en het leiderschap te realiseren, kun je op de juiste manier analyseren welke beslissingen correct zijn op het juiste moment.

Deze transparantie, samen met koers en focus, worden kernelementen in het vinden van de juiste balans in Agile leiderschap tussen autonomie van teams en richtinggevende besluitvaardigheid van het leiderschap.

Trend 2: Agile wordt (eindelijk) volwassen

Lang is Agile ‘het nieuwe ding’ geweest, dat iedereen moet doen. Maar nieuw is Agile al lang niet meer. Volgens onderzoek is inmiddels één op de vijf bedrijven bezig met het schalen van Agile naar de hele organisatie en geeft een grote meerderheid aan dat Agile werken noodzakelijk is voor de toekomst. Ondanks het bestaan van verschillende frameworks, zoals het Scaled Agile Framework, Enterprise Scrum en Integrated Agile Transformation model, verkiest twee derde van de bedrijven een maatwerk oplossing. Dit heeft voordelen, aangezien het model hierdoor beter past bij de visie en de vorm van het bedrijf, maar zeker bij opschalen kan dit ook problemen opleveren.

In 2019 moet Agile volwassen worden om relevant te blijven. Dit is een grote uitdaging voor bedrijven, met name voor organisaties met een maatwerk Agile model, maar de investering waard om een toekomstbestendige organisatie te bouwen.

Trend 3: HR wordt een cruciaal onderdeel van het succesvol schalen van Agile

Het schalen van Agile door je hele organisatie betekent een aanzienlijke verandering ten opzichte van eerdere manieren van werken. Daar hoort onder andere een andere mindset van medewerkers bij, maar ook andere vaardigheden en een andere manier van resultaten en functioneren evalueren.

Het zal je dus niks verbazen dat de rol van HR ontzettend belangrijk is bij het opschalen van Agile in een organisatie. Tot nu toe is HR nog steeds onderbelicht als het gaat om de Agile manier van werken. Toch is het juist deze afdeling, die Agile werken op grote schaal écht mogelijk kan maken. In 2019 komt de HR-afdeling dan ook meer en meer in een spotlight en wordt HR een cruciaal onderdeel van het succesvol schalen van Agile.

trends 2019

Digitale Transformatie: trends 2019

Trend 1: Kunstmatige Intelligentie ontwikkelt zich steeds verder als aanvulling op human capital binnen organisaties

Steeds meer organisaties zetten kunstmatige intelligentie in, bijvoorbeeld voor hun customer service en interne processen. In 2019 zal deze trend zich verder ontwikkelen door nog meer als aanvulling op human capital te gaan fungeren. Maar de inzet van AI gaat op veel plaatsen al veel verder. Wil je bijvoorbeeld een creditcard aanvragen of een startlening als ondernemer bij de bank? De kans is groot dat er in 2019 met behulp van AI wordt gekeken of je hiervoor in aanmerking komt.

Het inzetten van kunstmatige intelligentie bij het opstellen van risicoprofielen gebeurt overigens al langer, maar stuwt tot nieuwe hoogtes in 2019. Zo gaat AdviceRobo in 2019 social media en surfgegevens inzetten bij het opstellen van persoonlijke profielen voor hun klanten, waaronder de Volksbank. Het inzetten van AI als risico-analist voor bedrijven wordt dan ook steeds meer gemeengoed in 2019.

Betekent dit toegenomen belang van AI dat organisaties nu vooral AI-experts moeten gaan aannemen? Volgens ons (nog) niet. Veel belangrijker is het om slimme oplossingen te ontdekken en die in te zetten voor je organisatie. Hiervoor is het natuurlijk wel cruciaal om mensen aan te nemen (of op te leiden) met een juist kennisniveau om deze slimme oplossingen te herkennen.

Trend 2: Een slagvaardige ICT-organisatie heeft een doorontwikkeling nodig van DevOps

De afgelopen jaren hoorden we met de regelmaat van de klok nieuws over ICT-projecten die faliekant mislopen of veel duurder uitvallen dan begroot. Een goede doorontwikkeling van DevOps kan dat gaan veranderen. Centraal bij het opzetten en onderhouden van een robuuste ICT-afdeling staat nu al vaak de ontwikkeling van DevOps. Met DevOps kunnen producten sneller worden opgeleverd, met betere kwaliteit, minder risico en meer waarde voor de klant.

Volgens onderzoek is ongeveer 71% van Amerikaanse bedrijven in meer of mindere mate bezig met het implementeren van een DevOps-werkwijze. Toch hebben we tot nu toe ook veel initiatieven tot implementatie zien stranden. In 2019 is er geen ontkomen meer aan: voor het opleveren van kwalitatief goede ICT-projecten is een DevOps werkwijze onmisbaar!

Trend 3: Marktwaarde van wearable tech wordt tot nieuwe hoogtes gestuwd

De markt van wearables blijkt maar groeien, vooral doordat smartwatches en fitness trackers slimmer worden en VR- en augmented headsets de scheidslijnen tussen fictie en werkelijkheid doen vervagen. Voor 2019 luidt de voorspelling dan ook dat het aantal verkochte wearables de 245 miljoen gaat overstijgen. Wat kun je verwachten?

Een toonaangevende speler is natuurlijk Apple, dat in 2019 de Apple Watch 5 lanceert. Deze zal niet gaan verrassen in nieuwe functionaliteit is de verwachting, maar waarschijnlijk wel in batterijduur en design; platter en daardoor comfortabeler. Andere mogelijk verrassingen komen wellicht van de Google Pixel Watch 4, de Apple AirPods 2 en de Garmin Fenix 6 GPS Watch.

Een zeer innovatief product tot slot is de WT2 real-time in-ear translator. Deze oortjes maken real-time vertalingen mogelijk; als iemand in een vreemde taal tegen je praat, wordt de tekst direct omgezet in een taal naar keuze. Als je gesprekspartner ze ook draagt, kun je in je eigen taal terug praten en wordt deze tekst weer terugvertaald. Het einde van de taalbarrières is daarmee nabij!

trends 2019

Op naar een succesvol 2019!

Het nieuwe jaar is nog jong, maar wie om zich heen kijkt ziet dat er nu al meer dan genoeg kansen zijn te ontdekken. Wij kijken uit naar een intrigerend jubileumjaar volop nieuwe ontwikkelingen, uitdagende problemen en mooie successen op het gebied van datagedreven werken, wendbaarheid en digitale transformatie. Wij zijn er klaar voor! trends 2019

Ook in 2019 op de hoogte blijven van alle trends?

Meld je aan