Trends 2018: 15 trends in business & IT

9 januari 2018
Trendrapport


Een nieuw jaar boordevol nieuwe kansen is begonnen. Met ieder nieuw jaar komen ook weer dezelfde vragen: waar moet je op letten? Waar liggen de kansen? Waar investeren we in en waar bezuinigen we op? En welke beslissingen zijn strategisch gezond voor onze organisatie? In dit trendrapport ontdek je de – volgens ons – belangrijkste trends voor 2018 op het gebied van Wendbaarheid, Datagedreven werken en de Digitale transformatie. – trends 2018

Trends 2018 Mobilee

Datagedreven werken


1. Investeren in datamanagement is een must Trends 2018

Om écht waarde uit je data te kunnen halen en te blijven groeien, moet je infrastructuur op orde zijn in 2018. Het aantal technologieën groeit; kunstmatige intelligentie (AI), dashboarding tools, blockchain etc. Dat betekent veel kansen voor groei. Maar de basis van deze groei moet wel stabiel en volledig zijn: de data die je gebruikt om nieuwe kansen te benutten. Datamanagement is in 2018 dus onmisbaar. Het bouwen van een sterk datawarehouse, het implementeren van passende analytics-systemen en het gezond houden van data vormt de basis, waarop alle opvolgende technologieën en strategieën gebaseerd zijn. Het niet op orde hebben van deze basis, leidt tot grote vertragingen in de toekomst. Hoe eerder je zaken op orde zijn, hoe sneller je vaart kunt maken met nieuwe technologieën, zoals AI.

Datamanagement is ook cruciaal voor zaken als beveiliging en de regulering van data. Dit zal in de toekomst veel strenger geregeld worden en er is meer behoefte aan transparantie. Zo mogen verschillende teams binnen je organisatie toegang hebben tot bepaalde data en andere weer niet. Ook moet het eenvoudiger worden om data te lezen en zo snel mogelijk om te zetten naar nieuwe inzichten. Hoe beter je infrastructuur op orde is, hoe beter dit is te reguleren.

Denk hierbij zeker ook aan meta-data; data over data. Dit is belangrijke informatie om data te begrijpen, waaronder business-definities en valid values. Op deze manier blijft voor iedereen duidelijk wat data precies inhoudt en wordt de relatie tussen datasets duidelijk. – trends 2018

2. Data blijft kwetsbaar

De angst voor datalekken groeit en bedreigingen nemen toe, zo blijkt uit verschillende cases die in 2017 speelden bij o.a. het Amerikaanse Equifax, maar bijvoorbeeld ook bij Nederlandse gemeentes en ziekenhuizen.

In 2018 gaat de Europese wetswijziging GDPR (General Data Protection Regulation) van kracht, met als doel de Europeanen te beschermen ‘in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens’. Privacy en security gaan dus veel kosten en tijd met zich meebrengen in 2018. Er valt ook niet aan te ontkomen, want organisaties die in de fout gaan, krijgen te maken met grote gevolgen in de vorm van extreem hoge boetes.

3. ‘Event-driven’ bedrijfsvoering als dagelijkse praktijk

‘Without data you’re just another person with an opinion.’ Dit statement geldt nog meer in 2018. Werken met data gebeurt nog vaak reactief binnen organisaties. Er wordt data verzameld, verwerkt en geanalyseerd om daar vervolgens conclusies uit te trekken. Maar wie echt succesvol(ler) met data wil zijn, moet nóg meer gaan inzetten op snelheid.

Met ‘event-driven’ bedrijfsvoering kun je data real-time weergeven en analyseren, zodat je deze direct kunt gebruiken bij het nemen van strategische beslissingen. Bijvoorbeeld als het gaat om nieuwe producten of diensten en procesoptimalisaties. Data kan worden verrijkt met Machine Learning om voorspellingen voor de toekomst te maken op basis van historische data. Ook kunnen afwijkingen in data gemakkelijker inzichtelijk worden gemaakt, om problemen sneller op te sporen en aan te pakken. Machine Learning kan verder helpen bij het nemen van beslissingen, bijvoorbeeld: in welke scenario’s van procesverandering is de kostenbesparing het grootst of behalen we een grotere mate van kwaliteit?

Zeker met het oog op het Internet of Things, is investeren in goede real-time data-analyse een must. Het IoT zorgt er immers voor dat je in de toekomst alleen nog maar meer waardevolle data kunt ophalen en verwerken. – trends 2018

4. Zonder begrip geen datagedreven beslissingen: datavisualisatie

Data bestaat uit meer dan alleen cijfers. Toch vinden onze hersenen dat nog moeilijk te begrijpen. Het omzetten van abstracte, veelomvattende cijfers en gegevens naar concrete verhalen is niet ons sterkste punt. En dat is een probleem, want er moeten belangrijke beslissingen genomen worden op basis van data. Zeker zo belangrijk: je moet deze beslissingen uit kunnen leggen aan anderen, die er weinig vanaf weten. Dan is het handig als je grote datasets klein en begrijpelijk weet te maken. Datavisualisatie is hiervoor dan ook een onmisbaar punt van focus in 2018. Mobilee consultant Kim Rooimans schreef hier eerder in 2017 al een blog over.

“Het omarmen van de complexiteit en nuance van grote datasets stelt ons in staat om de verzamelde data menselijker te maken en onze focus te richten op datakwaliteit in plaats van -kwantiteit.”

Een nieuwe trend hierbij is Data humanism; het proces van het invullen van de unieke en persoonlijke aard van data. Het omzetten van big data in behapbare gegevens is hierbij het primaire doel. Het omarmen van de complexiteit en nuance van grote datasets stelt ons in staat om de verzamelde data menselijker te maken en onze focus te richten op datakwaliteit in plaats van -kwantiteit. – trends 2018– trends 2018

5. Selfservice datagovernance

De enorme berg aan data groeit en zal doorgroeien in 2018. Het managen van al die data zal steeds ingewikkelder worden en vraagt om nieuwe oplossingen. Immers, definities van data kunnen veranderen door ontwikkelingen in het werkveld, organisaties veranderen en daarmee moet data ook veranderen.

Selfservice Business Intelligence heeft ervoor gezorgd dat businessprofessionals overal en altijd relevante data kunnen opvragen, waarmee ze meteen nieuwe beslissingen kunnen nemen. Dezelfde disruptie is inmiddels waar te nemen bij datamanagement. Wat als de hele organisatie real-time kan meehelpen met het managen van de data? Deze nieuwe weg lijkt inmiddels ook te zijn ingeslagen en zal in 2018 ongetwijfeld onze aandacht vragen.

 

 

Trends 2018 Mobilee

Digitale transformatie


1. Het tempo van de digitale transformatie moet omhoog

Een open deur, die zó relevant blijft: in 2018 moet de digitale transformatie versnellen. Om concurrentie bij te benen en relevant te blijven als organisatie, zijn snelheid en flexibiliteit van groot belang, zowel in je bedrijfsvoering als dienstverlening naar de klant. De ene bedrijfscultuur past zich gemakkelijker aan dan de andere. Het zwaartepunt van de digitale verandering zal verschillen per organisatie.

Dit kan betekenen: het aanpassen van de digitale infrastructuur of het invoeren van een nieuwe, meer flexibele en cloud-based manier van werken om de arbeidsproductiviteit te verhogen. Bij andere organisaties is een meer holistische aanpak nodig; hoe de bedrijfscultuur te simplificeren en hoe slimmer om te gaan met data? Belangrijk hierbij zijn veiligheid en privacy van data en het invoeren van wendbare organisatietechnieken.

Een trend die zeker gaat helpen is de opkomst van low coding platforms, zoals Bubble of Wem Modeler. Hiermee kan straks iedereen die een beetje IT-georiënteerd is, zelf een behoorlijk complex programma schrijven, ‘on-the-fly’ een analyse maken en de bijbehorende programma’s en workflow genereren. Oftewel: coderen zonder programmeurs. Denken en doen wordt dan pas echt waarheid voor de wendbare digitale organisatie. – trends 2018

2. Blockchain krijgt voet aan de grond

Sommigen zijn er al jaren mee bezig, anderen trekken vragend hun schouders op bij het horen van het buzzwoord blockchain. O.a. dankzij de Bitcoin-hype groeit de interesse in blockchain. Hoewel al flink wat organisaties actief bezig zijn met de ontwikkelingen, weet een groot deel nog geen praktische toepassingen te vinden.

Wij verwachten dat blockchain in 2018 echt voet aan grond gaat krijgen. Met name banken zijn nu al bezig met het ontwikkelen van toepassingen, maar dit zal ook relevant worden voor andere sectoren, zoals zorg, entertainment en hospitality. Om dit te organiseren, moeten er naast IT ook heel wat nieuwe samenwerkingen in de keten worden georganiseerd. Hierop vooruitkijken kan flink wat werk schelen in de toekomst. Praktisch gebruik van blockchain vereist namelijk veel kennis van zakelijke functionaliteit, bewustzijn van mogelijkheden en beperkingen, een zeer betrouwbaar netwerk en implementatievaardigheden. Hoewel er op dit moment misschien nog niet voor iedere organisatie praktische toepassingen zijn, verwachten we wel dat deze zich in de nabije toekomst zullen aandienen.

3. Kunstmatige intelligentie wordt mainstream

Nog een buzzwoord: Artificial Intelligence (AI), oftewel kunstmatige intelligentie. Maar toch, clichés zijn er om een reden en dat geldt zeker voor AI. Was het gebruik van AI tot voor kort uitsluitend weggelegd voor de lucky few, in 2018 wordt het mainstream. Zo gaat AI steeds meer vormen van klantencontact ondersteunen of zelfs overnemen. En hoewel we dit al in de voorgaande jaren hebben gezien, zal AI op dit gebied grote stappen gaan maken, o.a. door het laten zien van empathisch vermogen in het klantencontact.

“De uitdaging met AI blijft: hoe pak je dit aan? Welke functies zet je al over naar AI en welke functies moeten (voorlopig) voorbehouden blijven aan mensen? In 2018 zal het steeds duidelijker worden.”

Maar er gaat nog veel meer gebeuren met AI, waardoor steeds meer processen binnen de organisatie geautomatiseerd kunnen worden. Een goed voorbeeld hiervan is de DigitalGenius chatbot van KLM, die inmiddels 50% van alle klantvragen beantwoordt en oplost. De uitdaging hierbij blijft: hoe pak je dit aan? Welke functies zet je al over naar AI en welke functies moeten (voorlopig) voorbehouden blijven aan mensen? Deze transitie vraagt veel aandacht in 2018.

In ieder geval zien we dat AI steeds vaker wordt ingezet voor bigdata-analyse. Met name voor grote hoeveelheden repetitief werk is AI in de meeste gevallen effectiever en (veel) minder kostbaar dan de inzet van mensen. Maar dankzij nieuwe ontwikkelingen in bijvoorbeeld cognitive computing en deep learning worden AI-systemen ook steeds beter in complexe taken.

4. Verdere personalisatie van klantbenadering

De klant is koning en daar hoort een passende benadering bij. In 2018 draait het meer dan ooit om de gepersonaliseerde benadering, om de beleving van de klant. Dat kan natuurlijk niet zonder een goed uitgewerkte customer experience-strategie. Naast deze basis, kun je hierbij denken aan selfservice-apps, waarmee je klant eigen keuzes maakt, in eigen tempo. Ook gepersonaliseerde content, aangepaste landingspages en de rol die AI hierin kan vervullen, zorgt ervoor dat verdere personalisatie van de benadering van de klant een onomkeerbare trend is, die in 2018 heel zichtbaar gaat worden. – trends 2018

5. Interactieve platforms worden intelligenter

Platforms waarop medewerkers onderling of met hun klanten interacteren, worden steeds intelligenter. Hierdoor groeit ook de verwachting van de klant van deze platforms. De performance hangt vaak af van een goede implementatie van API plug-ins, die het makkelijker maken om data vanuit andere platforms of data-storages naar de interactieve platforms te halen. Zonder dat gebruikers aan de voorkant het weten, staat of valt of de beleving van zogenaamde conversational platforms dus met het goed functioneren van API’s aan de achterzijde; welcome to the API-based economy. – trends 2018

 

Trends 2018 Mobilee

Wendbaarheid


1. Agile als businessfilosofie – Trends 2018

Agile is begonnen in de software-industrie en wordt steeds meer opgenomen door andere industrieën. Inmiddels is duidelijk dat businessafdelingen ontzettend veel profijt hebben van het adopteren van de Agile-werkwijze. Waar dit voorheen nog werd bemoeilijkt door dagelijkse bezigheden van sales, veel één-op-één gesprekken waarin technologie nog maar marginaal werd gebruikt, zetten de nieuwe hoeveelheid digitale tools en AI een sluis aan mogelijkheden open. Agile werken wordt niet alleen een reële, maar zelfs onmisbare manier van werken in 2018.

Ook sales zal Agile steeds meer omarmen, zeker de kleine tot middelgrote teams. Nieuwe salesideeën zijn dankzij Agile gemakkelijker uit te voeren en te meten. Zo kun je nieuwe strategieën sneller opzetten en uitrollen om flexibel in te spelen op nieuwe kansen in een continu veranderende markt. – trends 2018

2. Realiseer een optimale balans tussen wendbaarheid en robuustheid

Met alle evangelistische Agile-verhalen krijg je soms de indruk dat wendbaarheid hét toverwoord is om alles beter te maken. Maar dat is niet het hele verhaal. Voor organisaties die zich niet scharen onder de categorie ‘tech-start-up’ is het cruciaal om een optimale balans te vinden tussen wendbaarheid en robuustheid. Immers, een groot schip op volle zee laat zich niet zomaar in een andere richting draaien. Daar is strategisch (bij)sturen en tijd voor nodig.

“Een duidelijke changestory met duidelijk omschreven en SMART doelen is nog altijd geen overbodige luxe, maar een basisvoorwaarde. Alleen zo beweegt iedereen naar dezelfde stip op de horizon.”

Vaak zien we dat veranderprogramma’s worden opgezet, maar dat de doelen niet of onvoldoende concreet zijn. Met als resultaat dat, als alle zwaargewichten (programmamanagers, projectleiders etc.) binnen zijn, deze wel gaan roeien met hun eigen bootje, maar elk een eigen kant op. De vloot van bootjes vaart dan niet één richting op. Een duidelijke changestory met duidelijk omschreven en SMART doelen is nog altijd geen overbodige luxe, maar een basisvoorwaarde. Alleen zo beweegt iedereen naar dezelfde stip op de horizon. – trends 2018

3. Wendbare cultuurverandering is een never ending story

Succesvol Agile werken implementeren is niet eenvoudig. Er worden stand-ups georganiseerd, mensen zijn druk in de weer met post-its en de Engelse termen vliegen je om de oren. Maar in de praktijk blijkt het niet altijd te werken. Klinkt bekend?

Een Agile-cultuurverandering tot stand brengen, is in de afgelopen jaren een flinke uitdaging gebleken. De technieken en mooie plannen kunnen er zijn, maar als de mindset van je team niet overeenkomt, komt die echte Agile-verandering er nooit. De Agile mindset is here to stay, dus zorg ervoor dat je team voorbereid is. Niet alleen om Agile werken te kunnen uitvoeren, maar uiteindelijk om een High Performing Team te worden. Vaak wordt hierbij nog (te) veel nadruk gelegd op certificaten en opleidingen van mensen en is er minder aandacht voor persoonlijkheid, dadendrang en sociale vaardigheden. Terwijl deze vaardigheden nu juist moeilijker te leren zijn én cruciaal zijn in een wendbare organisatie.

4. De transitie van hiërarchische naar platte organisaties zet door

We bevinden ons in een paradigma ‘shift’. Verschillende influencers en trendwatchers roepen al jaren dat we ons in een transitie van tijdperken bevinden. Ondertussen beginnen we de impact hiervan op organisaties steeds duidelijker te zien. Bij deze transitie van het industriële naar het digitale tijdperk veranderen piramide-organisaties naar pancake-organisaties. Althans, volgens Josephine Green in haar betoog Going Beyond Hierarchy. Pancakes zijn daarbij gericht op maatwerk, decentralisatie, empowerment, distributie van complexiteit, overvloed, samenwerking en inclusiviteit. Het levert flexibele en innovatieve samenwerkingsvormen op.

5. Agile in samenwerking met externe partijen

Samen bereik je meer. Dit wordt in 2018 het credo voor vrijwel iedere organisatie. Specialistische kennis zit steeds vaker verspreid over verschillende externe partijen, die dan weer effectief samen moeten werken met interne afdelingen en soms ook elkaar. Denk hierbij aan IT-leveranciers, digital marketing agencies of specialisten in nieuwe technologieën als AI en blockchain.

Samenwerken met deze partijen kan een uitdaging vormen, zeker wanneer je organisatie een bepaalde manier van (Agile) werken heeft, die niet direct aansluit bij de externe partij. Hoe ga je hiermee om? Hoe zorg je ervoor dat projectdeadlines en beoogde (tussen)resultaten worden bewaakt? Welke verantwoordelijkheid wordt bij wie gelegd in een Agile-team en wat is de rol van een extern persoon in dit team? Antwoorden op deze vragen moeten in 2018 duidelijk zijn geformuleerd voor iedereen in het team, om een succesvolle samenwerking tot stand te brengen. – trends 2018

Trends 2018 Mobilee

Een jaar boordevol nieuwe kansen


Wij zijn ervan overtuigd: 2018 wordt hoe dan ook een bijzonder jaar, boordevol kansen. Binnen de thema’s Datagedreven werken, Digitale transformatie en Wendbaarheid hebben we je een aantal trends laten zien. Om beter voorbereid te zijn op de uitdagingen die je in de nabije toekomst staan te wachten. Maar vooral omdat ze écht kansrijk zijn en je organisatie in 2018 flink vooruit kunnen helpen. – trends 2018

Ben je benieuwd hoe wij je daarbij kunnen helpen? Neem dan contact op met:
Fabian van Leijden | Datagedreven Werken – trends 2018
Ernst Stolk | Digitale Transformatie – trends 2018
Martijn Puchala | Wendbaarheid – trends 2018

Meld je aan voor de Mobilee nieuwsbrief

Aanmelden