Jeroen van den Broek

Consultant

+31(0)30 7670350

Over Jeroen
van den Broek

Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Voor organisaties is het daarom van groot belang om op de juiste wijze mee te bewegen. Een belangrijke rol is weggelegd voor vraagstukken op het snijvlak van business en IT. Met dit type vraagstukken ga ik, in samenwerking met de klant, vol enthousiasme aan de slag.

Als consultant word ik gekenmerkt door mijn pragmatische en doortastende werkwijze. Ik ga te werk vanuit een oplossingsgericht en doordacht plan. Hierbij hanteer ik een kritisch-analytische blik en betrek ik de juiste personen om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te analyseren. Door mijn sterke analytische vaardigheden, ben ik in staat om situaties te doorgronden en relevante factoren in kaart te brengen. Aansluitend op de organisatie bedenk en realiseer ik vervolgens slimme oplossingen.

Binnen dit geheel zal ik weloverwogen een mening vormen, deze uiten, toetsen op draagvlak en vervolgens aan de slag gaan. Ik werk graag samen en zoek de persoonlijke verbinding. Door mijn open houding en met de nodige dosis humor, weet ik te enthousiasmeren, overtuigen en mensen in beweging te brengen. Ik ben van jongs af aan geïntrigeerd door het menselijk gedrag en de verschillende beïnvloedingsmogelijkheden hiervan. Dit is van toegevoegde waarde bij het op juiste wijze meekrijgen van de organisatie binnen het traject van verandering. Het zijn immers de werknemers die de organisatie maken.