Het kan wél: de weg naar digitale transformatie [e-book]

7 september 2021
Digitale transformatie E-book

Download hier het e-book

Digitale Transformatie is voor (bestaande) organisaties een must. Klanten, burgers en patiënten veranderen voortdurend door verregaande digitalisering. Deze ontwikkelingen gaan razendsnel en bieden mogelijkheden maar kunnen voor bestaande organisaties ook bedreigingen vormen. Door digitaal te transformeren kunnen bedrijven deze mogelijkheden benutten en bedreigingen afwenden. Hoe organisaties zorgen voor een succesvolle digitale transformatie heeft te maken met externe en interne factoren. Welke dit zijn lees je in het e-book ‘Het kan wél: de weg naar digitale transformatie’.

In het e-book relateren we digitale transformatie aan technologische ontwikkelingen en bespreken we de zes aspecten om als organisatie een succesvolle digitale transformatie te realiseren. We vatten hieronder onze visie op digitale transformatie samen.

Meer over onze visie en de zes aspecten in het Wiel van Digitale Transformatie? Het volledige e-book kun je hier downloaden.

Download het e-book

Technologische ontwikkelingen in een veranderende wereld

Technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller, waardoor onze moderne wereld ook steeds sneller verandert. In deze technologische ontwikkelingen onderscheiden we drie fases:

 1. Technologie als Ambacht
  In de jaren ’60 tot ’80 van de vorige eeuw waren computers alleen bereikbaar voor technologie-experts; slimme mensen die geïsoleerde automatiseringsoplossingen bedachten
 2. Tijdperk van de Business – IT alignment
  In de jaren ’90 en begin ’00 raakten technologie en bedrijfsprocessen steeds meer met elkaar verweven. Op zichzelf staande IT-systemen werden met elkaar verbonden, om zo de bedrijfsprocessen en dienstverlening te ondersteunen
 3. Digitale transformatie
  Vanaf de jaren ’10 van deze eeuw gaat het niet langer om het digitaliseren van bestaande procesketens binnen organisaties, maar wordt de inzet van technologie in steeds veranderende netwerken en nieuwe businessmodellen belangrijk.
  Hierdoor zijn verwachtingen van klanten, burgers en patiënten veranderd. Zo worden klanten steeds veeleisender, want door nieuwe technologieën ontstaan steeds meer mogelijkheden. Maar bijvoorbeeld ook samenwerkingen binnen organisaties en tussen verschillende organisaties wordt steeds beter en makkelijker. Dit alles heeft impact op organisaties, mensen en de maatschappij als geheel.

Snel aan kunnen passen aan de veranderende omgeving en daarvoor effectief gebruik maken van (nieuwe) technologieën, dat maakt organisaties de winnaars van morgen. Het snel en flexibel aanpassen aan veranderende omstandigheden met behulp van technologie noemen we vanuit Mobilee ‘digitale transformatie’. Door digitaal te transformeren passen organisaties hun bestaande business zodanig aan, dat zij aantrekkelijker zijn en blijven voor hun klanten dan concurrenten of nieuwe toetreders.

Waarom een tijdige digitale transformatie belangrijk is

De opkomst van nieuwe technologieën biedt kansen voor bestaande bedrijven, maar je moet ze wel grijpen. Doe je dat niet, dan kun je als bedrijf ten onder gaan, zoals bijvoorbeeld V&D en Free Record Shop. Maak je echter gebruik van de nieuwe mogelijkheden, zoals de vele data die beschikbaar is, dan ligt een excellente klantervaring tegen lagere kosten binnen handbereik. En daarmee kun je als organisatie rendabeler zijn, of meer inkomsten genereren.

Juist bestaande bedrijven maken zich zorgen of ze nieuwkomers kunnen bijhouden, maar digitale innovaties hebben tijd nodig om tot volwassenheid te komen. Er is dus meestal tijd om de juiste maatregelen te nemen. Bovendien hoef je niet altijd de eerste te zijn die een nieuwe technologie omarmt, vaak is het zelfs beter dat anderen de risico’s op kinderziektes lopen en is het slimmer om digitale innovaties iets later te kopiëren. Bovendien kunnen de nieuwe, innovatieve en bestaande business meestal prima naast elkaar bestaan, in ieder geval voor een bepaalde periode. Bestaande bedrijven staan er hierdoor vaak beter voor dan startups.

Meer voorbeeldcases digitale transformatie, lees je in het e-book. Download deze hier.

Zes aspecten voor een succesvolle digitale transformatie

Wij onderkennen zes aspecten voor een succesvolle digitale transformatie, gevisualiseerd in het Wiel van Digitale Transformatie. Deze zes aspecten zijn ook meteen de expertisegebieden van Mobilee en staan niet op zichzelf maar vormen samen een geheel.

Samenhang aspecten digitale transformatie

Het Wiel van Digitale Transformatie werkt als een framework, waarmee organisaties de vertaling kunnen maken van de (technologische) ontwikkelingen naar wat er nodig of gewenst is in elk aspect van het wiel. Op die manier draagt het geheel bij aan een succesvolle digitale transformatie.

De zes aspecten zijn onder te verdelen in twee resultaatgebieden, drie pijlers en één katalysator:

Resultaatgebied 1: Perfecte klantbeleving

Bij een perfecte klantervaring worden de verwachtingen van klanten overtroffen, wanneer ze het product of dienst gebruiken, of wanneer ze contact hebben met de organisatie. Organisaties die inspelen op dit thema hebben vaak te maken met de volgende uitdagingen:

 1. Een duurzame klantrelatie is essentieel;
 2. Digitale dienstverlening de norm;
 3. Platformen en communities zijn de toekomst;
 4. Klanten verwachten personalisering en contextual awareness;
 5. Klantervaring moet omnichannel zijn;
 6. Klanten verwachten instant gratification;
 7. Datagedreven sturing is een must.

Resultaatgebied 2: Operationele excellentie

Een vergaande Operationele excellentie gaat over interne processen en systemen van een organisatie, waarmee zij de best mogelijke dienstverlening kan bieden, met de beste prijs/kwaliteit-verhouding. Uitdagingen hier zijn:

 1. Volledig automatiseren, zonder tussenkomst van mensen;
 2. Productieve medewerkers op een moderne werkplek (anytime, anywhere);
 3. Complexiteit vs. beheersbaarheid van processen en systemen;
 4. Datagedreven sturing met process mining geeft inzicht.

Pijler 1: Data als strategische grondstof

Data als strategische grondstof betekent dat organisaties zich realiseren dat de data waarover zij (kunnen) beschikken van onschatbare waarde is voor de organisatie en deze data gebruiken om besluiten te nemen. De belangrijkste uitdagingen zijn:

 1. Data governance: van wie is eigenlijk alle data?
 2. Datakwaliteit door actualiteit, beschikbaarheid en consistentie van data;
 3. Databescherming en privacy wordt steeds belangrijker;
 4. Master data management om silo’s af te breken;
 5. Datagedreven sturing en geen HiPPO;
 6. Kennis is macht (datascience!).

Pijler 2: Wendbare organisatie

Een wendbare organisatie is een organisatie die zich snel kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Zo kun je je wendbaarheid vergroten door:

 1. Focus op kernactiviteiten;
 2. Innovatie te versnellen binnen of juist buiten de organisatie;
 3. Zorg te dragen voor een cultuur van continu verbeteren en ondernemerschap;
 4. Teams relatief autonoom en flexibel te maken;
 5. Aansluiting te zoeken op strategische en tactische besluitvormingsprocessen.

Pijler 3: Slagvaardige informatiemanagement organisatie

Een slagvaardige IM-organisatie organiseert de informatievoorziening zodanig, dat de gebruikersorganisatie (‘de business’) optimaal wordt ondersteund bij haar werkprocessen en dienstverlening aan klanten. Zo vergroot je deze slagvaardigheid:

 1. Maak onderscheid tussen regie en uitvoering;
 2. Werk aan de relatie tussen business en IM;
 3. Beleg portfoliomanagement en architectuur op de juiste manier;
 4. Start zo vroeg mogelijk: …by design (security, informatiebeheer, privacy);
 5. Servicemanagement stuurt IT-beheer procesmatig aan;
 6. Werk in de cloud en met outsourcing;
 7. IT-delivery in twee snelheden – SCRUM / DevOps;
 8. Vinden en binden van IT-talent.

Katalysator: Visie & Leiderschap

In het tijdperk van ‘digitale transformatie’ is de vereiste leiderschapsstijl die van transformationeel leiderschap . Transformationeel leiderschap is een leiderschapsstijl waarbij leiders het gedrag van medewerkers zodanig weten te beïnvloeden dat hun individuele doelen in lijn zijn met die van de organisatie. Digitale transformatie vraagt eigenlijk om digitaal leiderschap. Dit doe je door:

 1. Zorg te dragen voor visie op en kennis van digitale transformatie;
 2. Te zorgen voor een effectieve governance voor digitale transformatie;
 3. Het sponsoren van de digitale transformatie: digitale transformatie is van ons!
 4. Het management als voorbeeldfunctie te stellen;
 5. Angst voor digitale transformatie te managen door medewerkers te betrekken bij het proces;
 6. Een ondernemende cultuur van experimenteren te stimuleren.

Waar staat jouw organisatie?

Organisaties die zich snel aan kunnen passen aan de veranderende omgeving en effectief gebruik maken van (nieuwe) technologieën zijn de winnaars van morgen. Het is geen makkelijke opgave om als organisatie snel en flexibel te veranderen, maar het kan dus wél. Inmiddels wordt een sterke digitale transformatiestrategie door veel managers en bestuurders gezien als topprioriteit.

Mobilee is verkozen tot nummer 1 consultancy kantoor door MT Sprout en helpt als realisatiepartner bij digitale transformatie aan de hand van de zes aandachtspunten uit dit e-book.

Beste organisatie advies consultancy 2021

Wil je nu meer lezen over onze visie en de zes aspecten in het Wiel van Digitale Transformatie? Het volledige e-book download je hier. Bekijk ook de inhoudsopgave.

Download e-book

Inhoudsopgave E-book Het kan wel de weg naar digitale transformatie

 

Lees ook: