Doe de Mobilee Data Maturity Scan

Door Dick Beekhuizen | 31 januari 2018
Data als grondstof

Start direct met de scan >>>

Vorige week werd duidelijk dat aan een goede datagedreven organisatie een heldere en eenduidige strategie ten grondslag ligt. Op die strategie kan de data-organisatie gebouwd worden. De vraag is dan alleen: hoe weet je waar je nu staat? En waar liggen de kansen om de organisatie te ontwikkelen?

Binnen Mobilee hebben we een groeimodel ontwikkeld om de dataorganisatie te analyseren en groeistappen naar een hoger datagedreven volwassenheidsniveau te bepalen. Een volwassen data-organisatie bestaat uit meer dan alleen techniek. Daarom gebruiken we in ons groeimodel de volgende vier categorieën:

1. Proces en Werking

Deze categorie geeft inzicht in de aanpak en opzet van de informatievoorziening. Is het verwerken en beschikbaar stellen van data ingebed in gestructureerde processen of is er sprake van een adhoc aanpak? Is helder op basis van welke criteria prioriteiten worden gesteld tussen verschillende dataprojecten?

2. Organisatie en Cultuur

Hierbij krijg je inzicht in hoe de organisatie omgaat met medewerkers die zijn betrokken bij de informatievoorziening. Is kennis over het gebruik van data(tools) beperkt tot een specifieke groep mensen of afdeling, of wordt iedereen in de organisatie hierin gesteund en gestimuleerd?

3. Sturing en Governance

Deze categorie gaat in op het belang en de aansturing van de informatievoorziening en het koppelen met de strategische doelstellingen van je organisatie. De vraag hierbij is in welke mate het gebruik van data een onderdeel is van de strategie van een organisatie en hoe dit wordt beleefd door medewerkers en management.

4. Techniek en Tools

Tot slot kijken we naar de benodigde hulpmiddelen om met de data om te gaan. Denk hierbij vooral aan IT-gerelateerde hulpmiddelen, zoals software en hardware, maar ook aan richtlijnen of modelleringstechnieken.

Aan de slag!

Met het groeimodel heb je een bruikbaar hulpmiddel in handen om te bepalen waar je nu staat en waar je ambitie ligt. Om dit gemakkelijker te maken, hebben wij een online scan gemaakt; een laagdrempelige check om te zien hoe goed je scoort op de bovenstaande gebieden als het aankomt op datagedreven werken. De uitkomsten geven de eerste handvatten op welke gebieden je het beste activiteiten kunt initiëren en daarmee helpt het in het richten van je medewerkers en de investeringen.

Wil je snel ontdekken waar jullie als organisatie ongeveer staan? Doe dan nu de Mobilee Data Maturity Scan.

START DE SCAN >>>