Waarde leveren met digitalisering onderwijs

Onderwijsinstellingen zijn de afgelopen jaren in een versneld tempo gedigitaliseerd door nieuwe technieken (EdTech) en nieuwe ontwikkelingen zoals persoonlijke leerroutes, Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en Blended Learning. Hiermee wordt er ingesprongen op de behoeften van studenten, docenten én ondersteunend personeel binnen het MBO en het HBO. Maar onderwijsinnovatie is en zou meer moeten zijn dan alleen inzetten op nieuwe technieken. Een cultuuromslag van digitalisering naar digitaal transformeren en onderwijsinnovatie is hierbij essentieel.

Mobilee management & advies is in 2021 opnieuw verkozen tot nummer 1 consultancy door MT Sprout. Onze kennis is toegespitst op het analyseren én realiseren van digitale transformatie. Zo hebben onze consultants meerdere digitale transformatieprojecten begeleidt binnen het onderwijs. Meer weten over onze expertisegebieden? Klik op het klikbare transformatiewiel of neem vrijblijvend contact met ons op.


Neem vrijblijvend contact op
  • Operationele excellentie
  • Wendbaar organiseren
  • Data als strategische grondstof
  • Slagvaardig informatiemanagement
  • De perfecte klantbeleving
Visie & Leiderschap
Klikbare expertises

Waarom onderwijs
digitalisering?

Er zijn inmiddels enkele veelbelovende technologische ontwikkelingen in het onderwijs. Desalniettemin blijft het lastig om deze ontwikkelingen echt succesvol te implementeren binnen onderwijsinstellingen. Hiervoor is een digitale transformatie nodig die verder gaat dan digitalisering alleen.

Waarom de digitale transformatie niet succesvol is heeft verschillende redenen: zo wordt er bijvoorbeeld vastgehouden aan oude werkwijzen ondanks nieuwe IT systemen en wordt er onvoldoende samengewerkt binnen het hele ecosysteem van het onderwijs. Zo omschreven we dit al eerder in onze reeks onderwijsartikelen.


Wat is digitalisering
binnen het onderwijs?

Het verschil in digitalisering en digitale transformatie binnen het onderwijs zit hem in dat digitalisering in het onderwijs meestal enkel gaat om het inzetten van technologie. Bij digitale transformatie van het onderwijs gaat om het snel en flexibel aanpassen of verbeteren van de bestaande dienstverlening, processen, organisatie en systemen met behulp van (nieuwe technologieën). Wanneer er dus onvoldoende aandacht is voor de realisatie en implementatie van digitale transformatie blijft een daadwerkelijke onderwijsinnovatie meestal uit. Technologie is hierin dus een middel in plaats van het uiteindelijke doel.

Meer praktische tips over digitaal transformeren of informatie over onze aanpak digitale transformatie? Download dan het e-book digitale transformatie met daarin een stappenplan digitale transformatie voor jouw onderwijsinstelling.


Het kan wél: digitale transformatie’

Digitalisering
onderwijs trends

Met EdTech, technologieën specifiek gericht op educatie, wordt verdere digitalisering binnen het onderwijs gestimuleerd. Denk hierbij aan generieke technologische ontwikkelingen zoals leermiddelen in de cloud en het gebruik van data. Door deze ontwikkelingen is blended learning ontstaan en meer persoonsgericht onderwijs. Andere opvallende trends digitalisering van het onderwijs zijn het hybride onderwijs, blended learning (fysiek en op afstand), persoonlijke leerroutes en een Leven Lang Leren/Ontwikkelen (LLO).

Succesvol AI in organisaties


Hoe om te gaan met
digitalisering in het onderwijs?

Het uiteindelijke doel van een onderwijsinnovatie zou waarde moeten opleveren voor student of docent én moeten bijdragen aan de strategische doelstellingen van de instelling zelf. Een ware digitale transformatie of succesvolle digitalisering bestaat uit meerdere aspecten en brengt veranderingen teweeg binnen systemen, processen, organisatiestructuur en de organisatiecultuur van de onderwijsinstelling. Zo begint is het voor MBO en HBO-instellingen esstentieel om een digitaal vriendelijke cultuur te creëren voor personeel, studenten en staf. Een digitaal vriendelijke cultuur herken je aan digitaal leiderschap en een ondersteunende managementstijl die initiatief aanmoedigt. Zo gaven we een paar handvatten in het artikel dat we hierover schreven.

Onze consultants helpen onderwijsinstellingen om een visie digitale transformatie op te stellen, obstakels weg te werken en kansen te grijpen door te excelleren in analyse en realisatievraagstukken. Rollen die wij regelmatig invullen zijn bijvoorbeeld die van Informatiemanager, Lean consultant/coach, Business process consultant en Business Analist. Wil je nu vrijblijvend kennis maken met onze consultants digitale onderwijstransformatie? Neem dan contact met ons op.

Informatiemanagement als
fundament binnen het onderwijs

Informatiemanagement is een belangrijk fundament voor de verdere digitalisering van het onderwijs en het leveren van waarde voor onderwijsinstellingen zoals het MBO en het HBO. Hedendaagse technologie en veranderende behoeftes van student en interne klant maakt het noodzakelijk om zowel een perfecte klantbeleving als een verregaande operationele excellentie te realiseren. Informatiemanagement helpt om overzicht te  bewaren in ICT-toepassingen, wat er speelt in een organisatie en welke ICT uiteindelijk nodig is om werkelijk waarde toe te voegen aan de organisatie. Het helpt de gevolgen in kaart te brengen van keuzes voor bepaalde systemen (zoals financiële en personele systemen, leerlingvolgsystemen en salarissystemen) en bij de inrichting van processen en een onderbouwde keuze voor de allocatie van schaarse middelen (financieel en in bemensing).

Meer weten over informatiemanagement voor onderwijsinstellingen? Download dan het e-book Succesvol informatiemanagement binnen jouw onderwijsinstelling:

Neem vrijblijvend contact op

Projecten & verdieping
Nieuws

Digitalisering in het onderwijs

Door & Jeroen Stoop | 7 juli 2022

Bekijk alle artikelen over digitale transformatie

Onze 
expertise

Mobilee richt zich met haar dienstverlening op onderstaande vijf expertisegebieden.


De perfecte klantbeleving

Continue inspelen op klantbeleving met excellente dienstverlening.

Operationele excellentie

Prestaties verbeteren op  het gebied van klantervaring, reduceren van kosten of het verhogen van productiviteit.

Slagvaardig informatiemanagement

Zet informatie en IT in om doelstellingen en strategie te ondersteunen.

Wendbaar organiseren

Slimmer samenwerken en succesvol veranderen.

Data als strategische grondstof

Data waardevol maken door nieuwe inzichten direct in de praktijk toe te passen.