Bij deelname aan de winactie Voetbaltafel Terug naar kantoor 2021 van Mobilee management & advies, hanteren we volgende actievoorwaarden:

  • Deze actie loopt t/m 12 juli 2021. Na deze datum zullen we de winnaars bekendmaken via onze communicatiekanalen op social media, de nieuwsbrief én op de website van Mobilee. Wij streven vóór 31 augustus de winnaar bekend te hebben gemaakt.
  • Medewerkers van Mobilee management & advies zijn uitgesloten van deelname aan acties.
  • Mobilee is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
  • Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
  • Mobilee is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
  • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
  • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
  • De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is de Aanbieder gerechtigd een andere winnaar te selecteren.

Voor de overige privacy- en cookievoorwaarden van deze website, bekijk ook onze privacy- en cookievoorwaarden.